Basisscholen weer open: wat betekent dat voor cultuuronderwijs?

11 mei 2020 — De basisscholen zijn vanaf 11 mei weer geopend. De PO-Raad heeft in samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen een protocol opgesteld om de opstart zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Lees hier wat er in het protocol staat aangaande cultuureducatie.

Cultuuronderwijs

In het Protocol opstart basisonderwijs is over cultuureducatie het volgende opgenomen:

  • Alle basisschoolleerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd weer naar school. Hoe de verdeling verder wordt ingericht en vormgegeven, wordt aan de scholen overgelaten. Voor de dagen dat leerlingen niet op school zijn, organiseert de school wel een vorm van onderwijs.
  • Kinderdagverblijven en BSO gaan vanaf 11 mei open.
  • Of er externe docenten, onder wie cultuurprofessionals, binnen de school of het kinderdagverblijf worden ingezet, is een keuze die de school of kinderdagverblijf zelf maakt. Het is dus mogelijk dat dit per organisatie verschilt.
  • Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan nog steeds niet door.

De versoepelingen vinden alleen plaats als het virus onder controle blijft.

De cultuureducatiecentra gebruiken de komende tijd voor het inventariseren van de wensen van het onderwijs met betrekking tot cultuuronderwijs. Op basis daarvan gaan we verder met het organiseren van digitale cultuurlessen, culturele thuisopdrachten en natuurlijk met het culturele aanbod voor schooljaar 2020-2021.

Versoepelingen per 1 juni

  • Vanaf 1 juni gaat het voortgezet onderwijs open. Op welke manier wordt nog onderzocht.
  • Vanaf 1 juni mogen de culturele instellingen, musea en bioscopen hun deuren openen voor maximaal dertig bezoekers tegelijk met als voorwaarde dat de 1,5 meter kan worden gehandhaafd.
  • Vanaf 1 juli wordt het maximale aantal bezoekers van culturele instellingen, musea en bioscopen verhoogd naar honderd, met als voorwaarde dat de 1,5 meter kan worden gehandhaafd.

Protocol opstart basisonderwijs

Naar nieuwsoverzicht