Nulmeting Cultuurmonitor Zeeland gepresenteerd

6 jul 2022 — Eind juni presenteerde de Boekmanstichting de nulmeting van de Cultuurmonitor Zeeland. Hiervoor werd samengewerkt met onderzoekers van Het PON | Telos en Pyrrhula Research Consultants. Daarnaast is er medewerking verleend door HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving. Het is de bedoeling dat na deze nulmeting een meerjarige monitor volgt die de culturele sector in Zeeland in beeld brengt. De belangrijkste bevindingen van de nulmeting zijn verdeeld over cultureel kapitaal, sociaal kapitaal en economisch kapitaal.

Nulmeting

De nulmeting geeft aan dat Zeeland een rijk cultureel aanbod heeft: per hoofd van de bevolking zijn er relatief veel culturele voorzieningen. Daarentegen zijn er relatief weinig voorstellingen of activiteiten, vergeleken met ander provincies (cultureel kapitaal). Ook de spreiding van de activiteiten kan beter. Ook valt op dat, ondanks een rijk cultureel aanbod, het bezoek aan musea, podiumkunstvoorstellingen, bioscopen en activiteiten bij bibliotheken lager scoort dan in andere provincies. Daarnaast beoefenen Zeeuwen in hun vrije tijd minder cultuur dan de gemiddelde Nederlander (sociaal kapitaal). Tot slot laat de nulmeting zien dat de culturele en creatieve werkgelegenheid in Zeeland beperkt is (economisch kapitaal). De totale uitgaven aan cultuur van de Zeeuwse gemeenten is relatief laag. Daarentegen scoren de uitgaven aan cultuur van de Provincie Zeeland relatief weer hoog.

Een interessante opdracht dus voor de Zeeuwse culturele sector in samenwerking met de Zeeuwse overheden op weg naar een volgende versie van de Cultuurmonitor! Lees hier de publicatie en de twee bijlagen.

Naar nieuwsoverzicht