Cultuureducatie met kwaliteit 2025-2028 is bevestigd

31 jul 2023 — Met de nieuwe periode CMK draagt het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) bij aan de uitgangspunten van Staatssecretaris Gunay Uslu voor 2025-2028: `continuïteit, ademruimte en vertrouwen’. (Zie ook: Uitgangspunten cultuursubsidies 2025-2028 pagina 22-23.)

Cultuurkwadraat, cmk

De regeling zal wat betreft inhoud en vorm vergelijkbaar zijn met CMK-3. Daarbij is er aandacht voor de samenhang met het programma School en Omgeving en ruimte om goed aan te kunnen sluiten bij de beoogde curriculumherziening.

We gaan er op dit moment vanuit dat wij in het najaar met elkaar de nieuwe aanvraag voor Zeeland kunnen voorbereiden. Meer informatie volgt in september!

Het Ministerie van OCW bevestigt de afspraken over de matching door gemeenten en provincies. Vervolgens kunnen de intentieverklaringen voor deelname getekend worden.

Het FCP deelt de contouren van de regeling.

Beoogde openingsdatum voor het aanvragen van de regeling.

Beoogde sluitingsdatum voor het aanvragen van de regeling.

Naar nieuwsoverzicht