Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs #5

Op woensdag 8 mei 2024 vond de vijfde editie van de Zeeuwse Inspiratiedag voor Cultuuronderwijs plaats. Tijdens dit evenement werd vooruitgekeken naar de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 4 voor de periode 2025-2028.

Onvergetelijk en leerzaam! De vijfde Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs, die plaatsvond op de historische locatie Toonbeeld, bood ons waardevolle inzichten in de impact en noodzaak van cultuuronderwijs. Dit jaar stond in het teken van een bijzondere mijlpaal: 60 jaar cultuureducatie. De boeiende keynote van Wolf Brinkman, samen met de workshops van LKCA en Fonds voor Cultuurparticipatie, zorgde voor frisse perspectieven en inspiratie. De dag werd afgerond met een paneldiscussie en een netwerkborrel, waar enthousiast ideeën werden uitgewisseld.

D.m.v. een korte filmdocumentaire en publicatie stonden we stil bij 60 jaar cultuureducatie in Zeeland.

Bekijk hier de filmdocumentaire en de publicatie.

Inspiratiedag 2024

Specificaties

Datum
Tijd
15.00-19.00 uur
Locatie
Toonbeeld, Bellamystraat 26A Terneuzen

Herbeleef de Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs #5 en ontdek belangrijke informatie en inzichten uit de inspiratiesessies.

Het snijvlak van kunst, cultuur en onderwijs. Als ervaren ontwikkelaar van educatieve programma's voor musea, scholen en diverse instellingen, en als trainer van leerkrachten, museum- en kunstvakdocenten, bracht hij diepgaande inzichten in hoe deze velden elkaar kunnen versterken. Zijn sessie richtte zich op de essentiële verbinding tussen onderwijs en cultuur, met een bijzondere focus op 'storytelling' en 'lesontwerp'. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de materialen en methoden die tijdens deze workshop zijn gebruikt, download hier het materiaal dat door Wolf Brinkman is samengesteld.

De afgelopen elf jaar zijn er door middel van Cultuureducatie met Kwaliteit veel stappen gezet om kunst en cultuur in het onderwijs te versterken, maar er zijn ook veel dingen veranderd. Dankzij het traject van curriculumontwikkeling zijn de positie en elementen van cultuureducatie scherper in beeld gebracht, met als resultaat nieuwe conceptkerndoelen die na de zomer van 2024 gepresenteerd worden. Aan de andere kant zijn de prestatieboxgelden verdwenen en is de druk op het onderwijs rond de kwaliteit van taal en rekenen nog verder toegenomen. Hierdoor is de positie van cultuureducatie weer onder druk komen te staan. Lerarentekorten en minder aandacht voor kunstzinnige oriëntatie in de lerarenopleidingen zijn zowel een bedreiging als een kans. Waar staan we nu? Ronald Kox, expert op het gebied van cultuureducatie, nam ons mee in de actualiteit.

Presentatie - Ontwikkelingen leergebied Kunst & Cultuur-1.pdf

 

Alle kinderen moeten zich kunstzinnig en cultureel kunnen ontwikkelen. Een krachtig cultuureducatief systeem in de omgeving van het kind is daarvoor onmisbaar. Zo'n systeem bestaat uit verschillende partijen, zoals scholen, ouders, culturele instellingen, buurthuizen en verenigingen die samen de culturele ontwikkeling van het kind mogelijk maken. Een rijk cultureel educatief systeem is echter niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Samen creëren we nog meer kansen voor deelname aan cultuur.

Tijdens de workshop is gestart met een theoretische basis, waarna met behulp van tools een aanvang is gemaakt met een cultuureducatieve systeemanalyse. De belemmeringen en kansen voor de culturele ontwikkeling van leerlingen zijn in beeld gebracht. Met de geformuleerde actiepunten is men direct aan de slag gegaan.

Presentatie - Hoe cultuurrijk is jouw leerecosysteem?.pdf

Regeling cultuureducatie VMBO/PRO/VSO & regeling CmK4 25 – 28

60 jaar cultuureducatie in Zeeland. Geteld vanaf de oprichting van de Zeeuwse Muziekschool in 1954. Een roerige geschiedenis waarin dromen, idealen en hard werken regelmatig ruw werden verstoord door de praktijk van beleid waarin bezuinigingen een belangrijke rol speelden. Een geschiedenis waarin bevlogen mensen toch steeds weer opnieuw begonnen. Deze publicatie vertelt niet de geschiedenis van die 60 jaar. Maar de 14 verhalen tonen er wel een glimp van.

Publicatie 60 jaar cultuureducatie in Zeeland 2024.pdf

Wil je je verder verdiepen in cultuureducatie?

Neem dan contact op met het cultuurpunt bij jou in de regio: KCE Oosterschelderegio (Oosterschelderegio), KEW (Walcheren) of Toonbeeld (Zeeuws-Vlaanderen).

Contact

Ben je geïnteresseerd in Cultuurkwadraat of wil je meer weten? We vertellen je graag meer over de ondersteuning van kunst & cultuur Zeeland!

Wat kan Cultuurkwadraat voor jou betekenen?

Wij richten ons op ontwikkeling en vernieuwing van het cultuuronderwijs, het bevorderen van de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten en het verbeteren van de relatie tussen scholen en culturele instellingen.