De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is programma – bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Zeeuwse basisscholen die willen start met De Cultuur Loper komen eenmalig in aanmerking voor het Stimuleringsbudget DCL. Per school is een bijdrage van € 3.000 beschikbaar. De school bepaalt zelf waar ze het dit geld voor inzet: facilitering icc’er, inspiratiedagen cultuureducatie, teamtraining, enzovoort. Het doel van deze impuls is scholen een vliegende start geven.

Traject van acht stappen 

Met De Cultuur Loper maken scholen vanuit hun eigen visie een doorlopend activiteitenprogramma dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij hun school. Het traject begeleidt de school, verspreid over twee jaar, via acht stappen van Dit willen wij onze leerlingen meegeven naar Zo gaan wij hieraan werken.

Elke individuele school, en de daarbij betrokken culturele partners, worden tijdens het traject ondersteund door adviseurs van Cultuurkwadraat.  

Na het doorlopen van de stappen heeft de school scherp wat zij hun leerlingen willen meegeven op het gebied van cultuureducatie en op welke wijze zij dat gaan realiseren in hun activiteitenprogramma. 

cultuurkwadraat cultuureducatie

Met De Cultuur Loper:

 • zetten we in op het realiseren van de doelen van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit;
 • staat de leerling centraal, en daarin speelt de leraar een essentiële rol;
 • verbindt de leerling zich met kunst- en erfgoededucatie uit de drie domeinen;
 • reiken we de culturele competenties aan;
 • stimuleren we een open, dialooggerichte manier van doen.

 De Cultuur Loper is in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkeld door Kunstloc Brabant in samenwerking met Erfgoed Brabant.

Proeftuin Muziekeducatie Zeeland, Cultuurkwadraat

Is jouw school klaar voor een verdere verdieping van jullie cultuuronderwijs?

Maak dan nu een afspraak met een van de adviseurs van Cultuurkwadraat. 

Maak een kennismakingsafspraak met een van onze adviseurs

Wie kunnen een aanvraag doen?

Het Stimuleringsbudget DCL is – in verband met de toegezegd gemeentelijke bijdragen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 –bestemd voor basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in de Oosterschelderegio en Walcheren.

Waarvoor is het stimuleringsbudget bedoeld?

Het stimuleringsbudget DCL geeft scholen die met De Cultuur Loper hun cultuureducatie willen verbeteren een vliegende start.

Voorwaarden voor toekenning

 • De school implementeert de resultaten van de met de stimuleringsbijdrage ondernomen activiteiten in het eigen cultuureducatiebeleid.
 • De school heeft het - formulier ten behoeve van registratiegegevens deelnemende scholen, aantal leerlingen en totaal aantal taakuren - ingevuld en ondertekend retour gestuurd aan info@cultuurkwadraat.nl
 • De school neemt tijdens het uitvoeringstraject deel aan monitoring door de intermediairs van Cultuurkwadraat.
 • De school stelt de opgedane kennis, ervaring of werkwijzen beschikbaar aan derden via de website www.cultuurkwadraat.nl.
 • Het budget is bestemd voor de ontwikkelings- en uitvoeringskosten van de activiteit(-en) gericht op scholing en deskundigheidsbevordering van het team. Niet alle kosten voor een activiteit komen in aanmerking voor financiering. Investeringen in duurzame materialen, zoals instrumenten, fototoestellen of anderszins, die eigendom van de individuele school blijven, zijn uitgesloten van het Stimuleringssbudget DCL. Ook kosten voor bijvoorbeeld accommodatie, vervoer of eten komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
 • Het budget is bovendien niet bedoeld voor de financiering van bestaande projecten die bij het moment van aanvraag al plaatsvinden op school. Ten hoogste 20% van het totale stimuleringsbudget mag worden besteed aan de inkoop van op leerlingen gerichte activiteiten.
cultuurkwadraat formulier

Hoe aan te vragen?

Scholen die werken of gaan werken met De Cultuur Loper maken samen met hun adviseur een plan voor de besteding van de € 3.000 binnen de geformuleerde criteria. De school stuurt het plan samen met het ingevulde aanmeldformulier naar Cultuurkwadraat.

Aanmeldformulier Stimuleringsbudget DCL

 

De procedure

Cultuurkwadraat beoordeelt de aanvragen voor het Stimuleringsbudget DCL aan de hand van de criteria. Bij positieve beoordeling ontvangt de school een toekenningsbrief die voor akkoord ondertekend dient te worden en vervolgens kan er direct worden gestart.

cultuurkwadraat toekenningen

Toekenningen 2016 t/m 2020

 • De Ravenstein, Vlissingen
 • Wilgenhof, Middelburg
 • OBS Wemeldinge, Wemeldinge
 • JL de Jongeschool, Zierikzee
 • Don Bosco School, ’s-Heerenhoek
 • De Zandplaat, Ovezande
 • Bisschop Ernstschool, Goes
 • Mgr. Heyligersschool, Kwadendamme
 • Jan van Schengenschool, Heinkenszand
 • De Lichtboei, Westkapelle
 • Acaciahof - laan, Middelburg
 • Acaciahof - singel, Middelburg 
 • Frans Naereboutschool, Vlissingen
 • Jan Wouter van den Doelschool, Zierikzee

OcTho Scholengroep:

 • Ter Tolne, Tholen 
 • Die Heenetrecht, Oud-Vossemeer
 • De Casembroot, Sint-Annaland
 • De Eevliet, Poortvliet
 • De Luyster, Sint Philipsland
 • De Schalm, Stavenisse 
 • Oosterschelde, Scherpenisse 
 • Rieburch, Sint-Maartensdijk 

Primas Scholengroep:

 • De Bergpadschool, Grijpskerke
 • De Goede Polder, Vrouwenpolder 
 • De Kamperschouw, Kamperland
 • ’t Klinket, Kouderkerke 
 • De Lichtstraal, Westkapelle
 • De Magdalon, Veere
 • 't Paalhoofd, Zoutelande
 • Onderdak, Biggekerke
 • De Wegwijzer, Serooskerke

Omnis Kindcentra:

 • 't Opstapje, Driewegen
 • De Meidoorn, Nisse
 • De Linden, 's Gravenpolder
 • De Schakel, Oudelande
 • De Reiger, Heinkenszand
 • Frank van Borssele, Borssele