Pijlers van De Cultuur Loper

De inhoudelijke pijlers van De Cultuur Loper zijn de C-zicht competenties cultuureducatie kunst en erfgoed en de drie domeinen van cultuureducatie. We geven hier kort wat informatie, onze adviseurs kunnen je er veel meer over vertellen.

 

 

Domein 3 - Uit de grote wereld

Drie domeinen van cultuureducatie

Een breed en evenwichtig cultuureducatief programma bestaat uit een grote verscheidenheid aan activiteiten op het gebied van erfgoed en verschillende kunstdisciplines. Om hierin structuur aan te brengen formuleert De Cultuur Loper drie domeinen waarbinnen de leerlingen in aanraking komen met kunst en cultuur.

Domein 1 IN HUIS - De leerling verkent wat hij zelf in huis heeft en ontwikkelt zich als maker.

Domein 2 MET DE CULTURELE OMGEVING - In interactie met zijn culturele omgeving ontwikkelt de leerling zich als deelnemer.

Domein 3 UIT DE GROTE WERELD - In verbinding met kunst en cultuur uit de grote wereld ontwikkelt de leerling zich als publiek.

De domeinen dienen als handvat voor het programmeren van activiteiten. Elk domein heeft een specifieke meerwaarde voor de ontwikkeling van de leerling. Een stevige cultuureducatie leerlijn bestaat uit een goede balans van activiteiten uit de drie domeinen.

(Foto: Studio Noa Verhofstad i.o.v. Kunstloc Brabant)

Competentie cultuureducatie: onderzoeken

Competenties cultuureducatie

‘Wat wil ik mijn leerlingen meegeven aan kunst en cultuur?’ Elke leerkracht heeft daar wel een antwoord op. Elke basisschool moet volgens de kerndoelen aandacht besteden aan kunstzinnige oriëntatie. Maar hoe doe je dat op een goede manier en hoe voorkom je dat cultuureducatieve activiteiten als los zand aan elkaar hangen? Binnen De Cultuur Loper onderscheiden we drie competenties: Reflecterend, Creërend en Onderzoekend vermogen met bijbehorende gedragsindicatoren. Het werken met de competenties biedt scholen een hoge mate van vrijheid in het vormgeven van hun cultuurprogramma. Hierdoor ontstaat de ruimte om vanuit eigen visie, mogelijkheden en talenten van leerkrachten en leerlingen te komen tot een zinvolle invulling van het cultuuronderwijs.