Eigen-wijs Digitaal

Basisschool Tweemaster-Kameleon gaat werken met de muziek-methode Eigen-wijs Digitaal. Om het team hierop voor te bereiden zijn de leerkrachten gestart met een training.

Tweemaster-Kameleon in Oost-Souburg heeft de nieuwe methode Eigen-wijs Digitaal aangeschaft om hun leerlingen een doorgaande lijn aan te kunnen bieden die kerndoel-dekkend is. Om zich de methode eigen te maken, is het team in het najaar van 2020 gestart met een training van Marjo Schillings van HZ University of Applied Sciences. Marjo traint de leerkrachten in de vijf domeinen van muziekonderwijs: zang, luisteren, noteren, spelen en bewegen. Een kartrekkersgroep van vijf leerkrachten draagt zorgt voor een duurzame implementatie binnen de school en een beleidsplan muziek. 

Eigen-wijs Digitaal, Cultuurkwadraat

Specificaties

Doelgroep
Primair onderwijs
School
Tweemaster-Kameleon
Discipline
Muziek
Focus
Deskundigheidsbevordering
Duurzaam versterken van cultuureducatie
Samenwerking met culturele omgeving
Vorm
Co-teaching
Adviseur
Tessa Sonnemans

"Met het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs en de begeleiding van Cultuurkwadraat hebben we de mogelijkheid gekregen om duurzaam te investeren in het muziekonderwijs bij ons op school. " – Leerkracht Tweemaster-Kameleon

Cultuurkwadraat, HZ, Cultuureducatie

Doelen en resultaten

  • Door middel van teamtrainingen zijn alle leerkrachten geschoold in het geven van muzieklessen met de nieuwe methode.
  • De kartrekkersgroep is via co-teaching  geschoold om een coachende rol binnen het team te kunnen aannemen onder leiding van de vakspecialist muziek.
  • Alle leerlingen verlaten de school met muzikale basisvaardigheden.

Contactinfo

0118 41 49 28
info@cultuurkwadraat.nl
Roerstraat 27
4388 RV
Oost-Souburg

Locatie