HZ Masterclass cultuureducatie

Het is belangrijk toekomstige leerkrachten in een vroeg stadium op een andere manier naar cultuuronderwijs te laten kijken dan dat ze gewend zijn.

Daarom organiseerden Cultuurkwadraat en HZ University of Applied Sciences een masterclass cultuureducatie voor hun derdejaars pabo-studenten.

De masterclass had als doel de pabo-studenten de kracht van cultuureducatie zelf te ervaren. Hierover spraken twee kunstenaar en een adviseur cultuureducatie. De focus lag op het verbinden van de verschillende culturele disciplines met elkaar en/of met andere vakgebieden in het primair onderwijs.

HZ, pabo, cultuurkwadraat, cultuureducatie

Specificaties

Doelgroep
(Vak)opleidingen
School
HZ University of Applied Sciences
Discipline
Beeldende kunst
Erfgoed
Literatuur
Media
Muziek
Theater
Focus
Deskundigheidsbevordering
Duurzaam versterken van cultuureducatie
Vorm
Inspiratiebijeenkomst
Adviseur
Aart van Stiphout & Tessa Sonnemans

"Mooi om te zien dat deze derdejaars pabo-studenten open stonden voor onze andere benadering van cultuureducatie dan ze tot op heden gewend waren. Ik heb de glimlach, de verraste blik en soms een frons op hun gezichten gezien. En van alle deelnemers een persoonlijk erfgoed verhaal te horen gekregen. Wat is het toch fijn om dit te mogen doen.” - Aart van Stiphout - Adviseur cultuureducatie Cultuurkwadraat

De masterclass bestond uit drie delen:

  • Van muziek tot beeld, door Bianca Runge, kunstenaar
  • Van niets tot clip! , door Ramon de Nennie, kunstenaar
  • Wat is mijn cultureel erfgoed?, door Aart van Stiphout, adviseur cultuureducatie, namens Cultuurkwadraat.

De studenten kregen ook een presentatie over de rol die Cultuurkwadraat en de regionale cultuureducatiecentra KCE Oosterschelderegio, Kunsteducatie Walcheren, Toonbeeld en Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen) hebben bij het vormgeven en borgen van cultuureducatie binnen het curriculum van de scholen in Zeeland.

HZ, Cultuureducatie, Cultuurkwadraat

Doelen en resultaten

  • In samenwerking met Zeeuwse kunstenaars toekomstige leerkrachten inspireren om met kinderen creatief aan de slag te gaan.
  • Toekomstige leerkrachten handvatten geven om door een andere kijk op cultuureducatie zelf rijkere lesopdrachten te kunnen ontwerpen en met leerlingen uit te voeren.

Contactinfo

0118 41 49 28
info@cultuurkwadraat.nl
Edisonweg 4
4382 NW
Vlissingen

Locatie