Kijk eens wat er kan - Terugblik op 4 jaar CmK

LKCA, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OCW hebben ook de afgelopen vier jaar (2017-2020) met veel plezier samengewerkt in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Deze publicatie is een waaier aan mooie voorbeelden en ervaringen van de belangrijkste spelers in CmK. De verzameling verhalen laat zien hoe breed en belangrijk dit landelijke programma is.

 

Beleid door de jaren heen

De essentiële bijdrage van cultuur aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren erkent de overheid al jaren. Ook dat kwalitatief onderwijs en de samenwerking tussen onderwijs en culturele instelling daarbij cruciaal zijn. Welke keuzes stonden in CmK II centraal, voor welke focus kiezen we in CmK III en hoe is dit geregeld?

Specificaties

Doelgroep
Primair onderwijs
Voorgezet onderwijs
Culturele sector
Overheid
Discipline
Beeldende kunst
Dans
Erfgoed
Literatuur
Media
Muziek
Theater
Focus
Deskundigheidsbevordering
Duurzaam versterken van cultuureducatie
Samenwerking met culturele omgeving
Vergroten kansengelijkheid
Vorm
Professionele leergemeenschap
Project
terugblik-4-jaar-cmk_pagina, plg cultuureducatie, Cultuurkwadraat, HZ University of Applied Sciences

Zeeuwse PLG Cultuureducatie i.s.m. HZ University of Applied Sciences
De PLG (professionele leergemeenschap) Cultuureducatie die Cultuurkwadraat 
in samenwerking met HZ University of Applied Sciences / facilitator Marjo Schillings ontwikkelde is opgenomen in de publicatie: Kijk eens wat er kan - Terugblik op 4 jaar CmK (pagina 46).

Ook in CmK3 kan je weer deelnemen aan verschillende PLG's. Houd hiervoor de website en nieuwsbrief van Cultuurkwadraat in de gaten.

Bekijk de Zeeuwse bijdrage

Kijk eens wat er kan - Terugblik op 4 jaar CmK

Acht terugkerende thema’s

Waar de eerste periode van Cultuureducatie met Kwaliteit zich vooral kenmerkte door de zoektocht naar samenwerking tussen onderwijs en culturele omgeving en de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen, laat de tweede periode zien dat penvoerders, scholen en culturele instellingen elkaar al beter kennen. Kenmerkend voor zo’n beetje alle 47 voorbeelden in de publicatie, zijn de volgende acht thema’s:

  • draagvlak;
  • aanpak;
  • deskundigheidsbevordering;
  • integratie en samenhang;
  • begeleiding en samenwerking;
  • randvoorwaarden;
  • school en culturele omgeving;
  • ontwikkelde instrumenten.

Trends in cultuureducatie

De ontwikkelingen rond cultuureducatie vinden natuurlijk niet alleen plaats in het kader van CmK. Ook binnen het onderwijs en buitenschools waren er de afgelopen vier jaar de nodige ontwikkelingen. In de publicatie zetten we een aantal voor je op een rijtje.

 

Van visie naar ontwikkeling

Leren, creëren, inspireren! Dit waren de drie hoofdrichtingen die de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad in 2021 beschreven in hun advies. Ze vormen de basis voor CmK en er is hard aan gewerkt in de eerste twee periodes. Een belangrijke vraag is wel hoe duurzaam deze ontwikkelingen zijn en wat ze betekenen voor de komende periode.

Bron: LKCA

Contactinfo

0118 41 49 28
info@cultuurkwadraat.nl
Kuiperspoort 12
4331 GS
Middelburg

Locatie