PLG Muziek Archipel Scholen

De leerkrachten van alle achttien Archipel-basisscholen werken samen in een eigen bovenschoolse professionele leergemeenschap, met als doel kennis en ervaringen van hun muziekonderwijs te delen en te borgen en zich te blijven ontwikkelen.

‘Ieder kind heeft recht op muziek onderwijs!’ De scholengroep Archipel Scholen staat vierkant achter de uitspraak van hun bovenschoolse vakspecialist. Begin 2019 ondertekende Archipel Scholen het convenant Meer Muziek in de Klas Zeeland en sindsdien is er hard gewerkt om muziek (terug) op de kaart te krijgen bij de achttien aangesloten scholen.

Nu dit doel bereikt is, streeft Archipel Scholen ernaar de kennis en ervaringen te delen en te borgen Daarvoor is met ondersteuning van Cultuurkwadraat een eigen professionele leergemeenschap, de PLG Muziek Archipel Scholen, opgericht. Door het samenwerken, inspireren en delen in de PLG  kunnen de leerkrachten zich continu blijven ontwikkelen in het geven van kwalitatief hoogwaardig muziekonderwijs. De Archipel-leerkrachten worden in de PLG begeleid door Marjo Schillings van HZ University of Applied Sciences.

plg_muziek_archipel_scholen_cultuurkwadraat

Specificaties

Doelgroep
Primair onderwijs
School
Archipel Scholen (scholengroep)
Discipline
Muziek
Focus
Deskundigheidsbevordering
Duurzaam versterken van cultuureducatie
Vorm
Professionele leergemeenschap
Adviseur
Tessa Sonnemans

"Als vakspecialist muziek krijg ik via de PLG de kans mijn kennis en ervaring niet alleen in mijn eigen team maar ook bovenschools te delen. Dit vind ik zeer waardevol, omdat ik zo nog meer kinderen en collega's kan bereiken op muzikaal gebied." Marloes Wondergem – vakspecialist muziek, Tweemaster-Kameleon

Hoe werkt de PLG Muziek?

In de PLG doen de leerkrachten een actieonderzoek naar elementen van vernieuwing of verbetering van muziekonderwijs in de eigen klas of school. Al handelend proberen de deelnemers tot een oplossing te komen van een benoemd probleem. Door deze werkwijze ontstaat er:

  • kwaliteitsverbetering;
  • een gezamenlijk leerproces;
  • uitwisseling van ervaringen;
  • ontwikkeling van kennis en good practices.
Proeftuin Muziekeducatie Zeeland, Cultuurkwadraat

Doelen en resultaten

  • Verbeteren of vernieuwen van het muziekonderwijs in alle Archipel-scholen, eventueel samen met de culturele omgeving.
  • Vormen van een platform voor kennis en kunde.
  • Bijdrage leveren aan duurzaam muziekonderwijs binnen Archipel Scholen.
  • Draagvlak voor muziekonderwijs binnen Archipel Scholen en de afzonderlijke scholen creëren. 
Proeftuin Muziekeducatie

Meer informatie

Wil jij ook samen met je collega's samenwerken, inspireren en delen in een professionele leergemeenschap? Een professionele leergemeenschap kan verschillende thema's hebben. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Contact 

Contactinfo

0118 41 49 28
info@cultuurkwadraat.nl
Stadhuisplein 20
4382 LG
Vlissingen
De Archipel-leerkrachten worden in de PLG begeleid door Marjo Schillings van HZ University of Applied Sciences.

Locatie