Raad van Twaalf

De Raad van Twaalf is het landelijke samenwerkingsverband van provinciale steuninstellingen (Cultuurkwadraat voor Zeeland) voor cultuureducatie en/of cultuurparticipatie.

Alle leden van de Raad van Twaalf werken in hun eigen provincie samen met de culturele sector (professionele instellingen, zelfstandige kunstaanbieders en organisaties voor amateurkunst), met het onderwijs en vaak ook met organisaties op het gebied van welzijn en zorg of het bedrijfsleven én natuurlijk met gemeenten.

raad van twaalf, cultuur, kunst, cultuureducatie, cultuurkwadraat

Kunst en cultuur voor iedereen!

Kunst en cultuur zijn er voor iedereen in Nederland. Of het nu gaat om het bezoeken van een film, theatervoorstelling of tentoonstelling of het actief musiceren, schrijven of dansen. Iedereen moet hiervoor gelijke kansen hebben, de mogelijkheid krijgen de eigen talenten te ontwikkelen en ontplooien, via cultureel erfgoed verbinding met het verleden aan te gaan, nieuwe media te ontdekken of cross-overs van kunstzinnige disciplines op te zetten.

Landelijk en lokaal maken wij ons sterk voor kunst- en cultuureducatie en -participatie.

raad van twaalf, cultuurkwadraat, kunst, cultuur, cultuureducatie

Raad van Twaalf