Nieuwe toekenningen stimuleringsbudget

4 jul 2019 — Werken aan extra handvatten voor betere kunsteducatie: daarvoor biedt het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs de mogelijkheid. De manier waarop dat gebeurt, bepaalt elke school zelf. Wij zijn blij dat in het nieuwe schooljaar de Ds. Pieter van Dijkeschool in Bruinisse, De Magdalon in Veere en OBS Parelmoer in Yerseke aan de slag gaan met het Stimuleringsbudget.

cultuurkwadraat_zeeuws_kennisplatform_voor_cultuureducatie_3.jpeg

Evenwicht tussen hoofd, hart en handen

De Ds. Pieter van Dijkeschool in Bruinisse gaat met het team aan de slag om de creativiteit van de leerlingen te stimuleren. De komende jaren wil de school werken aan talentonderwijs met meer evenwicht tussen hoofd, hard en handen en daarbij is een rol weggelegd voor lessen beeldende vorming. Die lessen zullen steviger worden neergezet en uitgaan van een creatief proces bij de leerlingen. Om dat te bereiken, volgen de leerkrachten eerst zelf een professionaliserings- en enthousiasmeringstraject.

Ook in Yerseke wordt komend schooljaar extra gewerkt aan beeldende vorming. Het team van OBS Parelmoer gaat de verschillende technieken bij de beeldende vakken professionaliseren van. Daarnaast maakt de school inzichtelijk wat iedere leerling van groep 1 tot en met 8 krijgt aangeboden en vanuit die ingrediënten bouwt het team aan een doorlopende leerlijn.

De Magdalon in Veere gaat multidisciplinair en vak-doorbrekend met het team werken en zo hun vaardigheden binnen de vakgebieden muziek, dans, drama en vormgeving verder verdiepen. Deze aanpak komt voort uit de ontwikkelvraag van de leerkrachten: ‘hoe begeleid ik kinderen in bedenken en ontwerpen voor de opera en hoe reflecteer ik met kinderen op het proces en op het resultaat’.

Naar nieuwsoverzicht