Scholen blij met gratis busvervoer naar cultuur

6 nov 2019 — Zeeuwse basis- en middelbare scholen doen in groten getale een beroep op een gratis bus naar bijvoorbeeld een museum. Op 1 september opende Cultuurkwadraat het online aanvraagsysteem en sindsdien hebben meer dan 75 scholen een reservering aangevraagd voor De Cultuurbus.

De Cultuurbus

Met De Cultuurbus voert Cultuurkwadraat in opdracht van Provincie Zeeland de regeling Busvervoer cultuurbezoek uit. Door deze nieuwe maatregel is er voor basisscholen, onderbouw van het voorgezet onderwijs en voor het vmbo geld beschikbaar voor gratis busvervoer naar culturele instellingen in Zeeland. Scholen die een cultuurexcursie buiten Zeeland willen ondernemen, krijgen korting op busvervoer.

Han Eygenraam van Cultuurkwadraat: “We zijn blij met de belangstelling. Ook met het enthousiasme van de Zeeuwse instellingen. Zo’n veertig culturele hotspots verspreid over heel Zeeland hebben zich inmiddels gemeld als bestemming van De Cultuurbus. Musea, bibliotheken, bioscopen, het zijn alle Zeeuwse instellingen die educatieve programma’s aanbieden. De eerste aanvraagtermijn is inmiddels verstreken en volgend jaar kunnen de scholen gedurende twee perioden busvervoer aanvragen. Ons team werkt nauw samen met de regionale centra van cultuureducatie en vervoerder AMZ om de uitvoering van de regeling tot een succes te maken. Onze eerste busritten zowel binnen als buiten Zeeland zijn inmiddels uitgevoerd.”

Vraag tussen 1 en 30 januari 2020 een busrit aan

Ga je met je leerlingen op bezoek bij een culturele instelling? Vanaf 1 januari 2020 kan je weer een aanvraag voor een busrit doen. Cultuurkwadraat neemt de aanvraag in behandeling en informeert je uiterlijk zeven dagen na het verstrijken van de aanvraagperiode of er een bus voor je is gereserveerd. Benieuwd naar de bestemmingen? Ter inspiratie hebben we een culturele kaart samengesteld met diverse Zeeuwse culturele instellingen die educatieve programma’s aanbieden binnen het leergebied Kunst & Cultuur van het SLO. 

Naar nieuwsoverzicht