Acht scholen starten nieuwe projecten

19 mrt 2020 — Scholen die willen investeren in hun cultuureducatie komen in aanmerking voor het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs. Met deze stimulans – bestaande uit geld en advies – speelt Cultuurkwadraat in op de individuele behoefte van scholen. De afgelopen maand startten acht Zeeuwse scholen met een bijdrage uit dit budget nieuwe projecten. Lees hieronder over het multidisciplinaire en vak-doorbrekend project Mozart en een kerndoel-dekkende doorgaande leerlijn muziek.

Cultuurkwadraat

Mozart, zijn leven en zijn werken

Zeven scholen van de Primas-scholengroep gaan samen met plaatselijke muziekverenigingen, vakleerkrachten muziek, beeldende vorming en dans een multidisciplinair en vak-doorbrekend project genaamd Mozart uitvoeren. Het doel is dat leerkrachten hun vaardigheden binnen de vakgebieden muziek dans, drama en vormgeving verder ontwikkelen. De leerkrachten van Onderdak, De Bergpadschool, De Wegwijzer, 't Klinket, De Goede Polder, De Lichtstraal en 't Paalhoofd gaan aan de slag met de ontwikkelvraag: 'Hoe begeleid ik kinderen in het bedenken en ontwerpen voor een opera en hoe reflecteer ik met kinderen op het proces en op het resultaat’. 

Zingen, bewegen, lezen & noteren, luisteren en muziek maken

Archipelbasisschool Tweemaster-Kameleon gaat het team scholen in het werken met een nieuwe methode voor muziekonderwijs. Het overkoepelende doel is dat de leerlingen van Tweemaster-Kameleon gedurende hun basisschooltijd kerndoel-dekkend muziekonderwijs krijgen. Vijf leerkrachten worden extra geschoold zodat zij collega’s kunnen coachen en de doorgaande lijn binnen muziekonderwijs en de vijf domeinen - zingen, bewegen, lezen & noteren, luisteren en muziek maken - kunnen bewaken. Binnen het project is er speciale aandacht voor dans. Zo gaat de school nauw samenwerken met omliggende dansscholen en dansverenigingen.

Cultuurkwadraat-adviseur Tessa Sonnemans begeleidt de bovenstaande scholen.

 

Is jouw school klaar voor een verdere verdieping van jullie cultuuronderwijs? Lees meer over de mogelijkheden van het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs en maak een afspraak met een van de adviseurs van Cultuurkwadraat.

Over het stimuleringsbudget

Naar nieuwsoverzicht