Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs

Scholen die verdieping willen geven aan hun cultuuronderwijs komen in aanmerking voor het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs. Met deze stimulans – bestaande uit geld en advies – spelen wij in op de individuele behoefte van scholen.

De regeling biedt hen ruimte om vanuit verschillende invalshoeken een vraag te formuleren en/of een gerichte ontwikkeling op gang te brengen.
We richten ons op scholen die hiermee actief aan de slag willen gaan. Behalve financiële middelen zetten we ook begeleidingsuren in. Op deze manier dagen we scholen uit interessante plannen te formuleren waarbij de hulp kan worden ingezet van professionals die een vakinhoudelijke en/of verdiepende waarde toevoegen.

cultuurkwadraat_zeeuws_kennisplatform_voor_cultuureducatie

Investeren in meer en beter cultuuronderwijs

Wil je als basisschool:

 • de leerlingen meer en betere cultuureducatie aanbieden;
 • groepsleerkrachten en kunstvakdocenten hierbij extra handvatten en ontwikkelingsmogelijkheden bieden;
 • samenwerken met een (lokaal) museum, archief, kunstenaar of andere cultuurprofessional.

Vraag dan voor jouw school een bijdrage aan uit het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs!

Een bijdrage uit het stimuleringsbudget is bedoeld voor één schooljaar en wordt in hetzelfde of daaropvolgende schooljaar besteed. De hoogte is afhankelijk van het aantal leerlingen per locatie. De bijdrage van Cultuurkwadraat is 80% van de totale investering. Dit betekent dat de school een bijdrage levert van 20% van de kosten, niet zijnde gekapitaliseerde uren.

Aantal leerlingen per locatie Bijdrage Cultuurkwadraat 80% Bijdrage school 20% Totale investering 100%
0-99 leerlingen € 1.500,00 € 375,00 € 1.875,00
100-199 leerlingen € 1.875,00 € 465,00 € 2.340,00
200-299 leerlingen € 3.125,00 €  780,00 € 3.905,00
300-399 leerlingen € 4.375,00 € 1.095,00 € 5.470,00
400+ leerlingen € 5.625,00 € 1.405,00 € 7.030,00

 

Proeftuin Muziekeducatie

Is jouw school klaar voor een verdere verdieping van jullie cultuuronderwijs?

Maak dan nu een afspraak met een van de adviseurs van Cultuurkwadraat. 

Maak een kennismakingsafspraak met een van onze adviseurs

Wie kunnen een aanvraag doen?

Het Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs staat open voor aanvragen vanuit alle basisscholen in de Oosterschelderegio en Walcheren. Ook scholen voor speciaal onderwijs zijn nadrukkelijk uitgenodigd om een aanvraag te doen. Een schoollocatie kan in de periode 2018-2020 eenmaal een beroep op doen het Stimuleringsbudget Verdieping Cultuuronderwijs.

Scholen die eerder een bijdrage uit het Stimuleringsbudget DCL hebben ontvangen, kunnen ook een aanvraag indienen.

Waarvoor is het stimuleringsbudget bedoeld?

Het stimuleringsbudget is bedoeld om ervoor te zorgen dat de school: 

 • structureel lessen in cultuureducatie gaat verzorgen;
 • de mensen die voor de klas staan, laat (bij-)scholen in het geven van cultuuronderwijs;
 • tevens verbinding tot stand brengt met een lokale cultuurprofessional.

Aan welke criteria wordt een aanvraag getoetst?

 • De school brengt zichtbaar lijn aan in haar cultuuronderwijs.
 • De vorm die zij kiest, heeft een duurzaam effect.
 • De school stelt aanwijsbaar de benodigde tijd beschikbaar om de gewenste verdiepingsslag te maken.
 • Het budget is nadrukkelijk bedoeld voor ontwikkeling en verdieping van (vakgebieden in) het schoolcurriculum op gebied van cultuureducatie.
 • De 80%-bijdrage van Cultuurkwadraat moet volledig worden besteed aan scholing, visieontwikkeling en implementatie, de 20%-bijdrage van de school mag ook worden ingezet voor leerlinggerichte activiteiten.
 • Het budget is niet is voor de financiering van bestaande projecten die bij het moment van aanvraag al plaatsvinden op school.
cultuurkwadraat_zeeuws_kennisplatform_voor_cultuureducatie

Hoe aan te vragen?

Stap 1. Intake 
De school (directeur/icc’er) vraagt een intakegesprek aan bij Cultuurkwadraat. In dit intakegesprek bespreken de school en een adviseur van Cultuurkwadraat de situatie en mogelijkheden van de school, de ambities en de gewenste aanpak.

Stap 2. Indienen aanvraag 
De school vult vervolgens het formulier Aanvraag Stimuleringsbudget Verdieping cultuuronderwijs in. Onderdeel van dit formulier is een plan op maat, passend bij de ambities en mogelijkheden van de school. De directeur van de school ondertekent de aanvraag en dient deze digitaal in.

De adviseur van Cultuurkwadraat kan ondersteuning bieden bij het opstellen van het plan op maat.

Stap 3. Beoordeling aanvraag
Cultuurkwadraat beoordeelt de aanvraag binnen één kalendermaand na binnenkomst van de aanvraag aan de hand van de criteria en neemt vervolgens het toekenningsbesluit. Cultuurkwadraat behandelt volledige aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wanneer het budget op is, maken we dit bekend via onze website en de provinciale nieuwsbrief.

De procedure

1.       Intakegesprek aanvragen bij Cultuurkwadraat.

2.       Aanvraagformulier invullen, plan op maat inclusief begroting maken.

3.       Aanvraag indienen.

4.       Cultuurkwadraat beoordeelt de aanvraag binnen een maand en kent wel of geen stimuleringsbudget toe.

5.       Binnen een maand na toekenning maken we een voorschot van 100% over.

6.       Na afloop van het traject hebben de school en Cultuurkwadraat een evaluatiegesprek.

7.       Na indiening van het afrekenformulier door de school stelt Cultuurkwadraat de bijdrage definitief vast.

8.       Indien de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk aan de uitvoering van het voorgelegde plan is besteed, is Cultuurkwadraat gerechtigd de bijdrage geheel of gedeeltelijk terug te vorderen.

cultuurkwadraat toekenningen

Toekenningen 2016 t/m 2020

 • De Kloetingseschool, Kloetinge
 • Mytylschool de Sprienke, Goes
 • Deltaschool, Goes
 • CBS De Horizon, Rilland
 • Don Bosco School, ’s-Heerenhoek
 • De Zandplaat, Ovezande
 • Bisschop Ernstschool, Goes
 • De Ravenstein, Vlissingen
 • Eben-Haëzerschool, Tholen
 • De Sprong, Koudekerke
 • De Wilgenhof, Middelburg 
 • Holtkampschool, Goes
 • Parelmoer, Yerseke
 • De Magdalon, Veere
 • Ds. Pieter van Dijkeschool, Bruinisse
 • Tweemaster-Kameleon, Oost-Souburg
 • Bergpadschool, Grijpskerke
 • De Goede Polder, Vrouwenpolder
 • De Lichtstraal, Westkapelle
 • Onderdak, Biggekerke
 • De Wegwijzer, Serooskerke
 • 't Klinket, Koudekerke
 • De Kamperschouw, Kamperland
 • 't Paalhoofd, Zoutelande 

De Cultuurbus

Bij Cultuurkwadraat kan je een aanvraag doen voor bussen die jouw leerlingen naar een bijzondere cultuurervaring brengen. De Cultuurbus rijdt gratis door heel Zeeland en brengt je met flinke korting ook buiten de provinciegrenzen.

Wat kan Cultuurkwadraat voor jou betekenen?

Wij richten ons op ontwikkeling en vernieuwing van het cultuuronderwijs, het bevorderen van de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten en het verbeteren van de relatie tussen scholen en culturele instellingen.

Contact

Ben je geïnteresseerd in Cultuurkwadraat of wil je meer weten? We vertellen je graag meer over cultuureducatie in Zeeland!