CultuurCompagnon

3 aug 2023 — Creatieve nieuwkomers ontdekken samen met lokale cultuurprofessionals de Zeeuwse kunst- en cultuursector

Hazem Alhaj Ahmad en Aschwin van den Abeele

Cultuurparticipatie door het samenbrengen van nieuwkomers en cultuurprofessionals

Het project CultuurCompagnon heeft als doel cultuurparticipatie te vergroten, en dat doen we met dit project specifiek door nieuwkomers in contact te brengen met de Zeeuwse cultuursector. Door nieuwkomers die artistieke aspiraties hebben te koppelen aan Zeeuwse cultuurprofessionals, verkleinen we de kloof en verlagen we de drempel voor cultuurparticipatie. Met de hulp van hun compagnons kunnen de nieuwkomers makkelijker hun weg kunnen vinden en hun netwerk uitbreiden. En bovendien kan het samen optrekken met een gelijkgestemde een stimulans zijn voor nieuw artistiek werk.

Cultuur in verbondenheid  

Het project was ontstaan tijdens de activiteit in Het Pennywafelhuis. De stadsdichter Aschwin van den Abeele raakte tijdens de activiteit 'Vrijheid in verbondenheid' in gesprek met de vrijwilliger Hazem Alhaj Ahmad, die als vluchteling in Zeeland was terechtgekomen en zelf ook gedichten scheef. Het gesprek leidde tot het gezamenlijke gedicht 'Ik ben van Al - Jahra, ik ben van Zeeland'. Deze co-creatie heeft een vervolg gekregen in het project CultuurCompagnon.

Een jaar in teken van culturele uitwisseling 

CultuurCompagnon is een samenwerkingsproject van Cultuurkwadraat met Vluchtelingenwerk, KCE Oosterschelderegio, Toonbeeld en KEW, en wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Met het project brengen we een tiental koppels bijeen, bestaande uit een nieuwkomer een cultuurprofessional. In september gaat het project van start, en resultaten zullen in de zomer van 2024 te bewonderen zijn op een van de prachtige Zeeuwse culturele evenementen.  

Wil je deelnemen?

Zou je ook willen deelnemen aan CultuurCompagnon als cultuurprofessional of op een andere manier willen bijdragen aan dit project, neem dan contact op met Cultuurkwadraat. 

Contactpersoon: 

Carmen Hutting / adviseur en ontwikkelaar c.hutting@cultuurkwadraat.nl

06-10807689 (dinsdag, woensdag en donderdag)

Naar nieuwsoverzicht