Proeftuin Muziekeducatie Zeeland

Eén ding is zeker: er wordt in Zeeland in het onderwijs oorverdovend hard aan muziekeducatie gewerkt!

Proeftuin Muziekeducatie 2020 t/m 2022

De Proeftuin Muziekeducatie Zeeland is een muziekeducatieproject uitgevoerd door Cultuurkwadraat, de provinciale advies- en ontwikkelingsorganisatie voor kunst & cultuur in Zeeland, in samenwerking met de regionale centra voor cultuureducatie KCE Oosterschelderegio (Oosterschelderegio), Toonbeeld (Zeeuws-Vlaanderen) en KEW Cultuureducatie (Walcheren).

In de beleidsperiode 2017-2020 heeft de minister van OCW ingezet op 12 proeftuinen in Nederland om in de zogeheten cultuurregio’s te experimenteren met vraagstukken van vernieuwing en borging van cultuur. Op verzoek van het ministerie heeft Zeeland in 2020 een Proeftuin Muziekeducatie toegewezen gekregen.
Daarnaast hebben Toonbeeld en Muziekschool Zeeland deelgenomen aan de MuziekMatch van Méér Muziek in de Klas.

Waar voorheen muziekeducatie via diverse losse regelingen werd gestimuleerd vanuit het ministerie van OCW, zijn de regelingen in 2021 samengebracht in de derde beleidsperiode van Cultuureducatie met Kwaliteit.
Binnen de Proeftuin Muziekeducatie Zeeland worden de lijnen van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit gevolgd, te weten:

  • Verdieping en verankering van cultuuronderwijs;
  • Deskundigheidsbevordering van schoolteams, vakdocenten en cultuurprofessionals;
  • Verbinding en samenwerking met culturele partners uit de omgeving.

Inspiratie en kennisdeling muziekeducatie in Zeeland

Een evaluatieverslag kan ‘in woord’ weergave doen van opgedane ervaringen en daarop reflecteren. Maar een terugblik ‘in beeld’ levert hieraan een minstens zo waardevolle bijdrage. Met een ‘aftermovie’ wordt het Zeeuwse onderwijs door praktijkvoorbeelden geïnspireerd om muziekeducatie binnen het cultuuronderwijs (verder) te ontwikkelen.

Deze 58 basisscholen hebben deelgenomen aan de Proeftuin!

Ichtusschool, Het Vlot, Vrije School Zeeland, Prins Willem van Oranjeschool, Oleanderhof, Onderdak, De Bergpadschool, De Wegwijzer, 't Klinket, De Magdalon, De Goede Polder, De Lichtstraal, Het Paalhoofd, De Branding, Frans Naereboutschool, Tweemaster-Kameleon, Jan Wouter den Doelschool, De Sprienke en Deltaschool, Het Talent, Herman Faukeliusschool, Petrus Immensschool, De Oosterburcht, 't Kofschip, De Schoener, Ds. Pieter van Dijkeschool, Stapelhof, Heyligersschool, De Horizon, Vitruvio, OBS Parelmoer, Op Dreef. De volgende scholen doen mee aan de Proeftuin in combinatie met de MuziekMatch: De Warande, Prinses Marijke, 't Geuzennest, St. Bernardus, Ter Doest, IC de Meerstromen, Heidepoort, 't Vogelnest, Driesprong, Nobelhorst, De Schuttershoek, Molenbolwerk, De Vlaswiek, St. Jozefschool, St. Bavo, De Berenburcht, De Laureyn, De Statie, De Molenkreek, Het Mozaïk, De Parel, De Steiger, De Schakel en De Kreeke. 

Muziekdepot, Zeeland, Cultuurkwadraat

MuziekDepot Zeeland

Muziekschool Zeeland, Toonbeeld en muziekwinkel Bax Music zijn samen een nieuw initiatief begonnen: Muziekdepot Zeeland.

Zo zijn Zeeuwse kinderen die meedoen aan leerorkesten, muzieklessen en muziekprojecten in staat gebruik te maken van leeninstrumenten van Muziekdepot Zeeland. Er zijn 2000 instrumenten beschikbaar en het streven is om maar liefst 2500 uitleenbare muziekinstrumenten bijeen te krijgen. Want het doel van MuziekDepot Zeeland is dan ook: een muziekinstrument voor alle kinderen in Zeeland die beginnen met muziek maken.

Contact

Wil je (verder) aan de slag met muziekeducatie bij jou op school? Of wil jij jezelf verder ontwikkelen op het gebied van muziekeducatie Neem dan contact op met de adviseur bij jou uit de regio. 

Cultuureducatiecentrum in de regio

Oosterschelderegio
Organisatie: KCE Oosterschelderegio
Contactpersoon: Hester Jenkins
Contactgegevens: h.jenkins@centrumkce.nl 0113-229146 

Walcheren
Organisatie: KEW
Contactpersoon: Melissa Vos
Contactgegevens: mvs@kewalcheren.nl 0118-420305 

Zeeuws-Vlaanderen
Organisatie: Toonbeeld
Contactpersoon: Marjolijn Polfliet
Contactgegevens: m.polfliet@toonbeeld.nl 0115-745020

 

Algemeen

Coördinatie
Organisatie: Cultuurkwadraat
Contactpersoon: Tessa Sonnemans
Contactgegevens
t.sonnemans@cultuurkwadraat.nl / 0118-420305

Ambtelijk secretaris stuurgroep
Organisatie: Provincie Zeeland
Contactpersoon: Natasja Koole
Contactgegevens: n.koole@zeeland.nl /  0118-631478