Proeftuin Muziekeducatie Zeeland

Eén ding is zeker: er wordt in Zeeland op 58 basisscholen oorverdovend hard aan muziekeducatie gewerkt!

Wat is de Proeftuin Muziekeducatie?

Door middel van initiatieven en regelingen als; Méér Muziek in de Klas, Cultuureducatie met Kwaliteit en Impuls Muziekonderwijs, is er de laatste jaren door het Zeeuwse onderwijs flink geïnvesteerd in muziekonderwijs. Eind 2019 kreeg Zeeland een ‘proeftuin’ toegewezen door het ministerie van OCW om de ingezette ontwikkeling verder vorm te geven. Met de Proeftuin wordt er de mogelijkheid geboden om de bestaande beweging verder financieel en beleidsmatig te verduurzamen. De Proeftuin zal vanaf 2021 geïntegreerd worden in de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit:

  • Verdieping en verankering van cultuuronderwijs - muziekonderwijs
  • Deskundigheidsbevordering van schoolteams, vakdocenten en cultuurprofessionals
  • Verbinding en samenwerking met culturele partners uit de omgeving

Muziekeducatie op de Prins Willem van Oranjeschool in Terneuzen  

Basisschool Prins Willem van Oranje in Terneuzen was te zien in het RTL4 programma Dit is Holland. Bewegend leren en leren met muziek: wat houdt dat eigenlijk in? En hoe zet je cultuureducatie in voor het leren van de 21e eeuwse vaardigheden?

UPDATE JULI 2021

Proeftuin Muziekeducatie van start

Vanaf 1 mei 2021 er wordt in Zeeland op 58 basisscholen oorverdovend hard aan muziekeducatie gewerkt! Het mooie aan dit project is dat de wensen van het onderwijs centraal staan – en specifiek – die van de deelnemende scholen.
 

Periode uitvoering actieplan verlengd en evaluatieformulier

Vanwege de coronamaatregelen is de periode voor het uitvoeren van het actieplan verlengd. Dit betekent dat deelnemende scholen tot 22 juli 2022 de tijd hebt om hun actieplan uit te voeren. Daarna heb je t/m 15 oktober 2022 de tijd om digitaal het evaluatieformulier in te vullen. Het evaluatieformulier tref je vanaf 6 september 2021 via de volgende link: evaluatieformulier Proeftuin Muziekeducatie.

Beeldmateriaal
De inspirerende actieplannen die op de Proeftuin-scholen worden uitgevoerd, willen we graag delen met andere scholen. Zo kunnen we zorgen dat de ontwikkelingen op jouw school ten goede komen aan het hele Zeeuwse basisonderwijs. Daarom willen we deelnemende scholen vragen filmpjes en foto’s te delen waarop te zien is hoe jouw school het actieplan uitvoert. Dit beeldmateriaal publiceren we op de inspiratiepagina van Cultuurkwadraat.

We vragen alle Proeftuin-scholen om minimaal één filmpje aan te leveren

Hoe?
Het beeldmateriaal (foto’s en filmpjes) kun je via WeTransfer versturen naar info@cultuurkwadraat.nl. Uiteraard moeten (de ouders van) de leerlingen die herkenbaar in beeld zijn toestemming hebben gegeven voor het gebruik van dit beeldmateriaal.

MuziekDepot Zeeland
Muziekschool Zeeland en Toonbeeld ontwikkelen het MuziekDepot Zeeland. Het doel van het Muziekdepot is om muziekeducatie-initiatieven in Zeeland van muziekinstrumenten te voorzien. Zo krijgt ieder kind de kans om te ontdekken hoe leuk en magisch het is om een instrument te bespelen en samen muziek te maken. Zodra het MuziekDepot is geopend, brengen we je op de hoogte.

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met de adviseur bij jou in de regio.

Deze 58 basisscholen doen mee aan de Proeftuin!

Ichtusschool, Het Vlot, Vrije School Zeeland, Prins Willem van Oranjeschool, Oleanderhof, Onderdak, De Bergpadschool, De Wegwijzer, 't Klinket, De Magdalon, De Goede Polder, De Lichtstraal, Het Paalhoofd, De Branding, Frans Naereboutschool, Tweemaster-Kameleon, Jan Wouter den Doelschool, De Sprienke en Deltaschool, Het Talent, Herman Faukeliusschool, Petrus Immensschool, De Oosterburcht, 't Kofschip, De Schoener, Ds. Pieter van Dijkeschool, Stapelhof, Heyligersschool, De Horizon, Vitruvio, OBS Parelmoer, Op Dreef. De volgende scholen doen mee aan de Proeftuin in combinatie met de MuziekMatch: De Warande, Prinses Marijke, 't Geuzennest, St. Bernardus, Ter Doest, IC de Meerstromen, Heidepoort, 't Vogelnest, Driesprong, Nobelhorst, De Schuttershoek, Molenbolwerk, De Vlaswiek, St. Jozefschool, St. Bavo, De Berenburcht, De Laureyn, De Statie, De Molenkreek, Het Mozaïk, De Parel, De Steiger, De Schakel en De Kreeke. 

Muziekdepot, Zeeland, Cultuurkwadraat

MuziekDepot Zeeland

Muziekschool Zeeland, Toonbeeld en muziekwinkel Bax Music zijn samen een nieuw initiatief begonnen: Muziekdepot Zeeland.

Zo zijn Zeeuwse kinderen die meedoen aan leerorkesten, muzieklessen en muziekprojecten in staat gebruik te maken van leeninstrumenten van Muziekdepot Zeeland. Het project komt voort uit de Proeftuin Muziekeducatie en het depot wordt ook ingezet om scholen die deelnemen aan de Proeftuin Muziekeducatie van muziekinstrumenten te voorzien. Er zijn nu al 1500 instrumenten beschikbaar en het streven is om maar liefst 2500 uitleenbare muziekinstrumenten bijeen te krijgen. Want het doel van het project is dan ook: een muziekinstrument voor alle kinderen in Zeeland die beginnen met muziek maken.

Proeftuin Muziekeducatie Zeeland, Cultuurkwadraat

Bekijk hier de flyer met alle informatie

Samen aan de slag met de adviseur uit de regio

Een adviseur van KCE Oosterschelderegio, Toonbeeld of Kunsteducatie Walcheren gaat samen met jou aan de slag om jouw plannen verder vorm te geven. Na een kennismakingsgesprek ga je, eventueel samen met een culturele instelling / cultuur- professional, een actieplan maken. De adviseur zal jou gedurende de uitvoering van jouw actieplan begeleiden.

Voor Zeeuws-Vlaanderen wordt er onder leiding van Toonbeelden en Muziekschool Zeeland een aanvraag ingediend bij Méér Muziek in de Klas. Scholen uit deze regio kunnen contact met Toonbeeld opnemen voor meer informatie.

* De adviesgroep bestaat uit een onafhankelijke afvaardiging van de adviseurs en Agnes de Jong namens CPOZ. De adviesgroep heeft maandelijks overleg en behandelt dan de binnengekomen actieplannen.

Bij de ontwikkeling van de Proeftuin Muziekeducatie in Zeeland is een stuurgroep betrokken, bestaande uit: Agnes de Jong (namens CPOZ), Klaas Terlage (namens bestuurdersoverleg VO), John Dane (namens de opleiders/HZ), Marga Vermue (voorzitter Vereniging Zeeuwse Gemeenten), Ben de Reu (ambassadeur Meer Muziek in de Klas), Robert Vroegindeweij (directeur Zeeuwse Muziekschool) en Anita Pijpelink (gedeputeerde Cultuur). Ambtelijk secretaris is Peter Heijkoop (Provincie Zeeland).

Online inspiratiebijeenkomst Proeftuin Muziekeducatie

Bekijk de online inspiratiebijeenkomst van 22 september 2020 terug. Deze online bijeenkomst staat in het teken van informatie en inspiratie en is bedoeld voor: leerkrachten, vakspecialisten, studenten, docenten, cultuurprofessionals en culturele instellingen. 

Online inspiratiebijeenkomst Proeftuin Muziekeducatie Zeeland, Cultuurkwadraat, Provincie Zeeland

Bekijk hier de online inspiratiebijeenkomst terug!

Contact

Wil je alvast meer informatie of in gesprek met ons? Neem dan contact op met de adviseur bij jou uit de regio. 

Cultuureducatiecentrum in de regio

Oosterschelderegio
Organisatie: KCE Oosterschelderegio
Contactpersoon: Hester Jenkins
Contactgegevens: h.jenkins@centrumkce.nl 0113-229146 

Walcheren
Organisatie: Kunsteducatie Walcheren
Contactpersoon: Tessa Sonnemans
Contactgegevens: tss@kewalcheren.nl  0118-420305 

Zeeuws-Vlaanderen
Organisatie: Toonbeeld
Contactpersoon: Marjolijn Polfliet
Contactgegevens: m.polfliet@toonbeeld.nl 0115-745020

 

Algemeen

Flyer Proeftuin Muziekeducatie Zeeland 

Coördinatie
Organisatie: Cultuurkwadraat
Contactpersoon: Tessa Sonnemans
Contactgegevens:
tss@kewalcheren.nl / 0118-420305

Ambtelijk secretaris stuurgroep
Organisatie: Provincie Zeeland
Contactpersoon: Natasja Koole
Contactgegevens: n.koole@zeeland.nl /  0118-631478

Partners
Zeeuwse Muziekschool
HZ University of Applied Sciences
Meer Muziek in de Klas