Kerstopera ‘Kinderen overal vandaan’

Met de kerstopera zijn de leerkrachten en leerlingen van basisschool De Magdalon aan de slag gegaan met een vernieuwend, multidisciplinair en vakoverstijgend plan van aanpak.

Met het plan werkten de leerkrachten aan hun individuele ontwikkelvragen: hoe begeleid ik kinderen in bedenken en ontwerpen voor de opera, hoe reflecteer ik met kinderen op het proces en op het resultaat en hoe kan ik mijn vaardigheden binnen de vakgebieden muziek, dans, drama en vormging verder verdiepen? De leerkrachten zijn tijdens de uitvoering van het plan gecoacht door docenten van Muziekschool Zeeland en de bovenschoolse vakleerkracht van de school.

Inmiddels is de kerstopera als vast onderdeel van het programma met schoolactiviteiten opgenomen in het schoolplan. Het plan van aanpak wordt onderdeel van het kunst- en cultuureducatie beleidsplan van Primas Scholengroep.

Cultuurkwadraat, kerstopera, De Magdalon

Specificaties

Doelgroep
Primair onderwijs
School
De Magdalon, Veere
Discipline
Beeldende kunst
Dans
Muziek
Theater
Focus
Deskundigheidsbevordering
Duurzaam versterken van cultuureducatie
Samenwerking met culturele omgeving
Vorm
Coaching
Co-teaching
Adviseur
Tessa Sonnemans

"Ik vond het werken aan de kerstopera erg vernieuwend omdat we multidisciplinair en vakdoorbrekend als team hebben gewerkt." - Ruud van Leerzem, directeur De Magdalon

Cultuurkwadraat, De Magdalon, Veere, kerstopera

Doelen en resultaten

  • De leerkrachten hebben hun vaardigheden binnen de vakgebieden muziek, dans, drama en vormgeving verdiept.
  • De co-teaching door kunstvakdocenten en Muziekschool Zeeland maakten de leerkrachten deskundiger.
  • Een grotere betrokkenheid van alle leerkrachten en leerlingen bij het ontwikkelen uitvoeren van de opera.
  • Bij de leerlingen zijn de volgende competenties en vaardigheden gestimuleerd en ontwikkeld: ontwerpen, bedenken, performen en reflecteren.
  • De kerstopera is in december 2019 uitgevoerd in de Grote Kerke in Veere voor ouders, familie en genodigden. Leerkrachten en docenten hebben een handleiding met een uitwerking van tekst, muziek, decor, dans, vormgeving en ingezongen begeleidingen van alle liedjes, gemaakt die met andere scholen kan worden gedeeld.
cultuurkwadraat_zeeuws_kennisplatform_voor_cultuureducatie

Stimuleringsbudget Verdieping Cultuuronderwijs

Wil jij ook praktische handvatten voor de creativiteitsontwikkeling van jouw leerlingen? Benieuwd naar de financieringsmogeijkheden voor scholing, advies en coaching? Lees dan verder via de volgende link. 

Meer informatie 

Contactinfo

0118 41 49 28
info@cultuurkwadraat.nl
Kuiperspoort 12
4331 GS
Middelburg

Locatie