Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs 2021 #2

Inspirerend cultuuronderwijs voor alle Zeeuwse leerlingen! Cultuurkwadraat organiseerde op 25 februari 2021 samen met partners de Tweede Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs. Deze online bijeenkomst was voor iedereen die zich met cultuureducatie bezighoudt in Zeeland: vanuit het onderwijs en kinderopvang, de culturele sector en de overheid.

Hier blikken we terug en kan je tot 3 maanden na afloop van de Inspiratiedag de keynote door Jeroen Lutters, inspiratiesessies en de quiz terugkijken. 
 

Cultuurkwadraat, cmk

Specificaties

Doelgroep
Primair onderwijs
Voorgezet onderwijs
Culturele sector
Kinderopvang
(Vak)opleidingen
Overheid
Discipline
Beeldende kunst
Dans
Erfgoed
Literatuur
Media
Muziek
Theater
Focus
Deskundigheidsbevordering
Duurzaam versterken van cultuureducatie
Samenwerking met culturele omgeving
Verbinding binnenschools met buitenschools
Integrale cultuureducatie
Doorlopende leerlijn po naar vo
Vergroten kansengelijkheid
Vorm
Inspiratiebijeenkomst
playlist_youtube_inspiratiedag_cultuurkwadraat

Bekijk de Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs #2 terug! 

Inspiratiedag terugkijken

Informatie inspiratiesessies & keynote

Wil je weten hoe je je leerlingen of bezoekers op een heel persoonlijke manier kunst kan laten ervaren? Zodat ze leren van kunst in plaats van over kunst? En heel direct bezig zijn met het ontwikkelen van creativiteit en authenticiteit? Of heb je behoefte aan creatieve verdieping en verbreding voor jezelf? Famke Sinninghe Damsté neemt je, verdeeld over twee rondes,  mee in de vier stappen van de methodiek Art-Based Learning.

https://www.artez.nl/project-art-based-learning-room

Het werken in leergemeenschappen, proeftuinen, labs – de initiatieven om vanuit verschillende disciplines samen te werken vliegen ons om de oren. Wat hebben ze gemeen? Wat zijn de succesfactoren? Waarom lijkt dit op zo veel plekken een geschikte aanpak te zijn om kunst- en cultuuronderwijs verder te ontwikkelen? Emiel Copini neemt je mee in verschillende projecten waarin hij in leergemeenschappen, door onderzoek en onderwijsontwikkeling te verbinden, cultuuronderwijs een stap verder probeert te brengen.

Laat je inspireren en rondleiden in de wonderlijke wereld van technologie en media. Welke technieken zijn er allemaal? En hoe zijn deze toepasbaar in de praktijk van cultuureducatie.

Voor deze training is geen specifieke voorkennis nodig en het is voor iedereen begrijpelijk. Christian Godschalk opent deze wereld op een laagdrempelige manier die voor iedereen begrijpelijk is.

https://www.digitalcreativity.nl/

Het Peuterpakhuis maakt een cultuureducatieprogramma voor peuters met dans, muziek, beeldende activiteiten en meer. Doel is creativiteitsontwikkeling voor peuters, onder het motto: ‘Spelen is leren’. Op deze wijze worden kinderen al op jonge leeftijd in aanraking gebracht met kunst & cultuur én gaan ze daar mee verder op de basisschool.

 

Kunstkade werkt samen met Sinne Kinderopvang, Stichting Kinderopvang Friesland en de gemeente Leeuwarden aan de brede ontwikkeling van peuters door middel van Kunst & Cultuur.

https://www.schoolkade.nl/Kunstmenu/PeuterPakhuis/Home

Met dank aan het Fonds voor Cultuurparticipatie

https://www.conferentie-fcp.nl/programmaonderdelen/sessie/6bf6de5c/ 

De procesgerichte didactiek gaat over betrokkenheid, eigenaarschap, creativiteit en het verbinden van leergebieden. Danielle Bouwmeester geeft met beelden en videofragmenten inzicht in deze vier aspecten van procesgericht werken met leerlingen.

 

Dansopdrachten voor het basisonderwijs in opdracht van Cultuur Oost, 6 filmpjes. 

https://cmk.cultuuroost.nl/dansopdrachten-voor-het-onderwijs/

Dans'es, een handreiking voor iedereen die iets wil met dans in het onderwijs, in opdracht van de LKCA,  Interactieve pdf, ook met filmpjes. 

https://www.lkca.nl/publicatie/danses/

Hoe werk je in het vo samen met culturele instellingen? En hoe verbind je je met het basisonderwijs? Door deze samenwerkingen én met doorlopende leerlijnen wordt cultuureducatie betekenisvoller voor leerlingen. Eva Martens vertelt in deze workshop hoe zij verbindingen maakt: naar boven en naar onderen.

https://www.klaslokaal201.nl/

Wat is het belang van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie voor leerlingen in het speciaal onderwijs. Zoë Zernitz gaat in op de ontwikkeling van verbeelding bij leerlingen en geeft je praktische tip en inspiratie. Iris van Heesch geeft tips over hoe je als culturele instelling of cultuurprofessionals samen met het onderwijs jouw aanbod en aanbodontwikkeling beter kan laten aansluiten bij de beleving van de kinderen.

https://www.onbeperkt-genieten.nl/

https://www.lkca.nl/publicatie/speciaal-verbeeld/

Dr. Jeroen Lutters, lector bij ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten  en grondlegger en bedenker van de methode Art-Based Learning verzorgt de inleiding. Zijn onlangs verschenen publicatie Art-Based Learning - handboek voor creatief opleiden is een uniek en vernieuwend handboek dat (toekomstige) docenten leert om samen met hun leerlingen te onderzoeken hoe kunst kan bijdragen aan het ontwikkelen van een creatieve en onderzoekende geest.

https://www.artez.nl/onderzoek/lectoraat-kunst-en-cultuureducatie

Cultuurkwadraat, Toekomst voor cultuuronderwijs, Zeeland

Publicatie: 'Toekomst voor cultuuronderwijs' kun je downloaden via de volgende link: 'Toekomst voor cultuuronderwijs'.

Maak een afspraak voor een adviesgesprek

Meer weten over hoe in Zeeland wordt gewerkt aan cultuureducatie? Benieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van scholing en coaching? Of wil je een uitleg over de budgetten voor cultuureducatie? We vertellen je er graag meer over!

Contact

Ben je geïnteresseerd in Cultuurkwadraat of wil je meer weten? We vertellen je graag meer over de ondersteuning van kunst & cultuur Zeeland!

Wat kan Cultuurkwadraat voor jou betekenen?

Wij richten ons op ontwikkeling en vernieuwing van het cultuuronderwijs, het bevorderen van de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten en het verbeteren van de relatie tussen scholen en culturele instellingen.

Contactinfo

0118 41 49 28
info@cultuurkwadraat.nl
Kuiperspoort 12
4331 GS
Middelburg

Locatie