Veelgestelde vragen

Er is veel belangstelling voor De Cultuurbus. Om iedereen op de hoogte te houden van de stand van zaken, publiceren we hier een aantal veel gestelde vragen en antwoorden.

Scholen

Scholen die een arrangement afnemen van KEW Cultuureducatie, Toonbeeld, Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen of KCE Oosterschelderegio hoeven zelf geen bus aan te vragen. De cultuureducatiecentra verzorgen de aanvraag.

Scholen die zelf een cultuuractiviteit organiseren, doen zelf een aanvraag via het online aanvraagformulier.

De Cultuurbus rijdt sinds schooljaar 2019-2020. Cultuurkwadraat heeft met Provincie Zeeland afgesproken dat De Cultuurbus in ieder geval t/m schooljaar 2024-2025 rijdt. 

De ritten van De Cultuurbus naar culturele instellingen worden bij voorkeur uitgevoerd in de periode november t/m maart. In andere maanden kan busvervoer niet gegarandeerd worden.

Scholen en kunsteducatiecentra kunnen busritten in drie periodes per jaar aanvragen.

Schooljaar 2023-2024

 • periode 1: 1 september tot 30 september 2023;
 • periode 2: 1 tot 31 januari 2024;
 • periode 3: 1 juni tot 30 juni 2024 (onder voorbehoud).

Schooljaar 2024-2025

 • periode 1: 1 september tot 30 september 2024;
 • periode 2: 1 tot 31 januari 2025 (onder voorbehoud).

Elke school mag per aanvraagperiode maximaal één bus / busrit aanvragen.

Ja dat mag. Houd er rekening mee dat scholen die niet eerder een aanvraag hebben gedaan, voorrang krijgen op scholen die eerder busritten toegewezen hebben gekregen.

Nee. Een aanvraag is pas gehonoreerd als je een bevestiging hebt ontvangen.

 • Per schooljaar is er €80.250 beschikbaar voor busritten. Om spreiding van de beschikbare ritten over de provincie te realiseren, is er verdeling naar regio gemaakt. Op basis van de aanvragen uit de regio’s; Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen, plannen we busritten in totdat het regioplafond is bereikt. Is er minder vraag in een regio, dan wordt het overgebleven budget  ingezet voor aanvragen uit andere regio's.

De minimale doorlooptijd van een aanvraag is 14 dagen na het sluiten van de aanvraagperiode. Ons streven is scholen binnen 21 dagen na de aanmeldperiode per e-mail te laten weten of hun aanvraag wordt toegekend of niet. 

Ter inspiratie staan op de Culturele kaart Zeeuwse instellingen die educatieve programma’s aanbieden binnen het leergebied Kunst & Cultuur van het SLO. Wil je met de leerlingen naar een andere culturele bestemming, geef dit dan aan in het aanvraagformulier en wij toetsen de instelling aan de Voorwaarden bestemmingslijst regeling Busvervoer cultuurbezoek.

De Cultuurbus kan vanaf 09:00 uur vertrekken vanaf de school. Een eerdere vertrektijd is niet mogelijk. Houd hier rekening mee met het boeken van het cultuurbezoek.

Ja. Scholen kunnen De Cultuurbus ook aanvragen voor een bezoek aan een culturele instelling buiten Zeeland. Wordt hun aanvraag gehonoreerd, dan vergoedt Cultuurkwadraat tot maximaal 50% van de kosten van de busrit.

Nee, Cultuurkwadraat organiseert geen cultuurbezoeken. Heb je hierbij advies nodig, dan kan je terecht bij de cultuureducatiecentra KEW Cultuureducatie, ToonbeeldCultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen of KCE Oosterschelderegio.

Nee, de school is te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht over de leerlingen.

De regeling is ingegaan in het schooljaar 2019-2020 en loopt tot schooljaar 2024-2025.

Nee.

Voor een bus/busrit wordt een eigen bijdrage gehanteerd; deze is als volgt:

 • Naar een bestemming binnen Zeeland:
  • 1 t/m 25 personen (inclusief begeleiding) €25
  • 26 t/m 55 personen (inclusief begeleiding) €50
  • Dubbeldekker - maximaal 82 personen (inclusief begeleiding) €75
 • Naar een bestemming buiten Zeeland:
  • Een eigen bijdrage van 50% van de kosten van een bus/busrit 

Na afloop van de busrit ontvangt de school / centrum voor cultuureducatie een factuur van Cultuurkwadraat.

NB. Het wijzigen van een busrit/reservering bedraagt €25 per wijziging.

Culturele veld

Scholen doen een aanvraag via de website van Cultuurkwadraat of hun cultuureducatiecentrum regelt de aanvraag.

Je kan hiervoor contact opnemen met Cultuurkwadraat: cultuurbus@cultuurkwadraat.nl of 0118-420309.

Zeeuwse culturele instellingen kunnen zich hiervoor aanmelden en hebben hiervoor een aanmeldformulier ontvangen. Via cultuurbus@cultuurkwadraat.nl is een nieuw formulier aan te vragen.

De instellingen moeten in elk geval Zeeland zijn gevestigd en educatieve programma’s aanbieden binnen het leergebied Kunst & Cultuur van het SLO. Bekijk hier alle Voorwaarden bestemmingslijst regeling Busvervoer cultuurbezoek.

De regeling is ingegaan in het schooljaar 2019-2020 en loopt in ieder tot schooljaar 2024-2025.