Adviescommissie Samen in Zee

De adviescommissie beoordeelt de aanvragen op inhoudelijk niveau. Door middel van een puntentelling worden de aanvragen gerangschikt. Dit vormt het advies aan Provincie Zeeland, waarna wordt besloten of je aanvraag wordt gehonoreerd.

Leden adviescommissie Samen in Zee 

 

Dennis Castel 

Eigenaar van het reclamebureau ZeeuwsOnline en voorzitter van Stichting IN Vlissingen Promotie. Dennis Castel voelt grote betrokkenheid bij de cultuur en leefbaarheid van de regio. In zijn eigen woorden: ‘Zeeland heeft een rijkdom aan potentie en mogelijkheden tot aan de horizon.’ 

Els Joosten 

Van alle markten thuis, deze ervaren adviseur, consultant, netwerker, leidinggevende, en trainer die op dit moment werkzaam is als senior beleidsadviseur in de provincie Noord-Holland. Ze popelt om kennis te maken met de organisaties en producties in Zeeland.  
LinkedIn 

 

Marina Polderman 

Als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van OCW eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de motie Asscher. Marina Polderman heeft een bedrijfskundige achtergrond is werkzaam geweest bij verschillende bibliotheken en heeft een brede maatschappelijke interesse. Graag zet ze haar kennis en ervaring in voor de cultuursector van de provincie Zeeland. Marina Polderman zit de adviescommissie voor.
LinkedIn

 

Josephine Voets 

Als adviseur en projectcoördinator bij KunstLoc Brabant zet ze zich in om cultuur mogelijk en toegankelijk te maken. Haar motivatie? Zorgen voor een vitale cultuursector zodat mensen kunnen blijven genieten van cultuur en kunstenaars op hun beurt de maatschappij kunnen blijven prikkelen, inspireren, bevragen en in vervoering brengen. Daarnaast heeft Josephine haar eigen onderneming gericht op de ontwikkeling van dansproducties. 
LinkedIn 

 

Natascha van Wees 

Als teamleider educatie van Cultuurbedrijf werkt Natascha voor de gemeente Bergen op Zoom. Cultuurvisie en -beleid formuleren is haar niet vreemd, net als het toetsen van subsidieaanvragen. Maar het belangrijkste: Zeeland gaat haar aan het hart en ze is nieuwsgierig naar de vernieuwingskracht van het culturele veld in Zeeland. 
LinkedIn

dans

Alles over jouw aanvraag
Als je een subsidieaanvraag indient voor Samen in Zee, moet die aan een aantal voorwaarden voldoen. Hoe pak je dat aan? 

Lees verder