Adviescommissie Samen in Zee

De adviescommissie beoordeelt de aanvragen op inhoudelijk niveau. Door middel van een puntentelling worden de aanvragen gerangschikt. Dit vormt het advies aan Provincie Zeeland, waarna wordt besloten of je aanvraag wordt gehonoreerd.

 

Leden adviescommissie Samen in Zee 

De adviescommissie bestaat uit de volgende leden:

Josephine Voets (voorzitter) I Linkedin  

Als adviseur en projectcoördinator bij KunstLoc Brabant zet ze zich in om cultuur mogelijk en toegankelijk te maken. Haar motivatie? Zorgen voor een vitale cultuursector zodat mensen kunnen blijven genieten van cultuur en kunstenaars op hun beurt de maatschappij kunnen blijven prikkelen, inspireren, bevragen en in vervoering brengen. Daarnaast heeft Josephine haar eigen onderneming gericht op de ontwikkeling van dansproducties. 

 

Els Joosten I Linkedin 

Van alle markten thuis, deze ervaren adviseur, consultant, netwerker, leidinggevende, en trainer die op dit moment werkzaam is als senior beleidsadviseur in de provincie Noord-Holland. Ook dit jaar, tijdens de tweede aanvraagperiode, kijkt ze ernaar uit kennis te maken met het Zeeuwse culturele veld.

  

Jeroen Landman I Linkedin

Met zijn brede ervaring in het culturele veld - van museum tot theater - en als zakelijk leider van Archikidz in Rotterdam brengt Jeroen Landman groot enthousiasme voor de sector mee.  Hij is werkzaam als  beleidsadviseur kunst en cultuur bij de gemeente Maassluis.  

Nina Scholtens I Linkedin
Als adviseur en fondsenwerver is Nina vanuit Limburg actief voor verschillende culturele instellingen en overheden door heel Nederland. Zo is ze werkzaam bij Cultuurslagers, PLT en Stichting Art Futures. De geboren en getogen in Zeeuws-Vlaming is enthousiast om mee te denken over een toekomstbestendige culturele sector in Zeeland.

Astrid Kraal I Linkedin
Als programmamanager en directeur is Astrid de laatste 25 jaar bij een groot aantal culturele projecten en ontwikkelingen betrokken geweest. Ze heeft specifieke expertise op het terrein van bibliotheken, theaters en innovatieve culturele projecten. Verrassen, verbinden en Inspireren zijn daarbij de sleutelwoorden. Daarnaast heeft Astrid haar eigen onderneming waarin zij gemeenten en andere organisaties adviseert op het gebied van organisatieontwikkeling, cultuur en subsidies.

 

siz meerkleuren

Alles over jouw aanvraag
Als je een subsidieaanvraag indient voor Samen in Zee, moet die aan een aantal voorwaarden voldoen. Hoe pak je dat aan? 

Lees verder