Algemene voorwaarden en uitgangspunten regeling Busvervoer cultuurbezoek

versie juni 2024

 • Voor een bus/busrit wordt een eigen bijdrage gehanteerd; deze is als volgt:
  • Naar een bestemming binnen Zeeland:
   • 1 t/m 25 personen (inclusief begeleiding) €25
   • 26 t/m 55 personen (inclusief begeleiding) €50
   • Dubbeldekker - maximaal 82 personen (inclusief begeleiding) €75
  • Naar een bestemming buiten Zeeland:
   • Een eigen bijdrage van 50% van de kosten van een bus/busrit 

Na afloop van de busrit ontvangt de school / centrum voor cultuureducatie een factuur van Cultuurkwadraat. 

NB. Het wijzigen van een busrit/reservering bedraagt €25 per wijziging.

 • De ritten van De Cultuurbus naar culturele instellingen worden bij voorkeur uitgevoerd in de periode november t/m april. In andere maanden kan busvervoer niet gegarandeerd worden.

 • Per aanmeldperiode kan elke school maximaal één busrit aanvragen.
 • De minimale doorlooptijd van een aanvraag is 14 dagen na het sluiten van de aanvraagperiode. Ons streven is scholen binnen 21 werkdagen na de aanmeldperiode per e-mail te laten weten of hun aanvraag wordt toegekend of niet.
 • De aanvragen voor De Cultuurbus worden per schooljaar op volgorde van binnenkomst van aanvraag verwerkt en gehonoreerd tot het regioplafond bereikt is.  Om spreiding van de beschikbare ritten over de provincie te realiseren, is aan de hand van de leerlingaantallen in beginsel een verdeling naar regio gemaakt. Op basis van de aanvragen uit de regio’s; Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen, plannen we busritten in totdat het regioplafond is bereikt. Is er minder vraag in een regio, dan wordt het overgebleven budget ingezet voor aanvragen uit andere regio’s.
 • De Cultuurbus kan worden aangevraagd in drie aanmeldperiodes te weten: 
 • Schooljaar 2023-2024

  1.   periode 1: 1 september tot 30 september 2023;

  2.   periode 2: 1 tot 31 januari 2024;

  3.   periode 3: 1 juni tot 30 juni 2024 (onder voorbehoud).

  Schooljaar 2024-2025

  1.   periode 1: 12 augustus tot 30 september 2024;

  2.   periode 2: 1 tot 31 januari 2025 (onder voorbehoud).

 • De ritten van De Cultuurbus worden uitgevoerd door vervoerder AMZ Borssele, tenzij AMZ besluit met een ondervervoerder te werken. Dit zal uitsluitend gebeuren in het kader van efficiëntie en bij  busritten binnen Zeeuws-Vlaanderen.
 • De Cultuurbus is uitsluitend bedoeld voor de heen- en terugreis van het cultuurbezoek. De bus kan niet ingezet worden voor andere doeleinden. (tegen een meerprijs kan de Cultuurbus kan vooraf, tussendoor of nadien ingezet worden voor andere doeleinden. Informeer hiervoor vóór het reserveren bij cultuurbus@cultuurkwadraat.nl.)
 • De Cultuurbus kan vanaf 09.00 uur vertrekken vanaf de school. Een eerdere vertrektijd is niet mogelijk. Houd hier rekening mee met het boeken van het cultuurbezoek.
 • Groepen die reizen met de Cultuurbus dienen voldoende begeleiding te hebben: minimaal 1 begeleider op 15 leerlingen. 
 • Cultuurkwadraat is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen tijdens de busrit of het cultuurbezoek.
 • Cultuurkwadraat is niet aansprakelijk voor schade en letsel opgelopen tijdens de busrit of het cultuurbezoek.
 • Cultuurkwadraat is niet verantwoordelijk voor het organiseren van het cultuurbezoek zelf.
 • Wil je een reservering wijzigen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met cultuurbus@cultuurkwadraat.nl. Wijzigingen dienen minimaal 48 uur voor de busrit doorgegeven te worden. De kosten voor een wijziging bedragen €25 per wijziging. 
 • Wil je een reservering annuleren? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met cultuurbus@cultuurkwadraat.nl. Reserveringen kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Daarna worden de kosten van de busrit doorberekend aan de school.
 • Bij het niet (op tijd) arriveren van de Cultuurbus, graag contact opnemen met AMZ Borssele: 06-16161551.

 

Uitgangspunten regeling

 • Per schooljaar is er €115.125 beschikbaar voor busritten. Om spreiding van de beschikbare ritten over de provincie te realiseren, is er verdeling naar regio gemaakt. Op basis van de aanvragen uit de regio’s; Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen, plannen we busritten in totdat het regioplafond is bereikt. Is er minder vraag in een regio, dan wordt het overgebleven budget  ingezet voor aanvragen uit andere regio's.
 •  De Cultuurbus kan worden aangevraagd voor:

1.   een arrangement dat scholen afnemen van de cultuureducatiecentra KEW Cultuureducatie, Toonbeeld, Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen of KCE Oosterschelderegio;

2.   een losse activiteit die de school zelf organiseert.

In de eerste situatie verzorgt het cultuureducatiecentrum de aanvraag van de busrit. Organiseert de school zelf een activiteit, dan doet de school ook zelf een aanvraag.

 • Elk jaar zijn er - bij beschikbaar budget - drie aanvraagperiodes.
 • Deze regeling geldt voor alle Zeeuwse scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het vmbo.
 • De Cultuurbus is bestemd voor vervoer van leerlingen tussen school en een culturele instelling in Zeeland die is opgenomen op de Culturele kaart. Dit zijn Zeeuwse instellingen die educatieve programma’s aanbieden binnen het leergebied Kunst & Cultuur van het SLO en daardoor bijdragen aan de culturele ontwikkeling van de leerling.
 • Als een school naar een andere bestemming wil, kan dit worden aangeven op het aanvraagformulier. Cultuurkwadraat toetst vervolgens of de culturele instelling voldoet aan de Voorwaarden bestemmingslijst regeling Busvervoer cultuurbezoek.
 • Voor een bus/busrit wordt een eigen bijdrage gehanteerd; deze is als volgt:
 • Naar een bestemming binnen Zeeland:

  • 1 t/m 25 personen (inclusief begeleiding) €25
  • 26 t/m 55 personen (inclusief begeleiding) €50
  • Dubbeldekker - maximaal 82 personen (inclusief begeleiding) €75
 • Naar een bestemming buiten Zeeland:
  • Een eigen bijdrage van 50% van de kosten van een bus/busrit

   Na afloop van de busrit ontvangt de school / centrum voor cultuureducatie een factuur van Cultuurkwadraat

 • De Zeeuwse vervoerder AMZ verzorgt alle busritten ten behoeve van de regeling Busvervoer cultuurbezoek. 
 • tenzij AMZ besluit een ondervervoerder te werken. Dit zal uitsluitend gebeuren in het kader van efficiëntie en ritten binnen Zeeuws-Vlaanderen.

Veelgestelde vragen

We hebben de belangrijkste veelgestelde vragen over de regeling Busvervoer Cultuurbezoek voor je verzameld.

De Cultuurbus

Bij Cultuurkwadraat kan je een aanvraag doen voor bussen die jouw leerlingen naar een bijzondere cultuurervaring brengen. De Cultuurbus rijdt door heel Zeeland en brengt je met flinke korting ook buiten de provinciegrenzen.

Meld je aan als bestemming

Om toegevoegd te worden aan de lijst van bestemmingen voor cultuurbezoek vragen we culturele instellingen een aanmeldformulier in te vullen.