Algemene voorwaarden en uitgangspunten regeling Busvervoer cultuurbezoek

versie mei 2022

 • De Cultuurbus is uitsluitend bedoeld voor Zeeuwse scholen.
 • De Cultuurbus kan ingezet worden voor de volgende groepen:
 1. basisonderwijs: groep 1 t/m 8;
 2. voortgezet onderwijs: vmbo klas 1 t/m 4, havo en vwo klas 1 t/ 3.
 • De Cultuurbus wordt uitsluitend ingezet voor een cultuurbezoek. De culturele instelling die dient als bestemming moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Cultuurkwadraat heeft het recht culturele instellingen af te wijzen als deze niet voldoen aan de voorwaarden.
 • De Cultuurbus is t/m schooljaar 2021-2022 gratis voor ritten binnen Zeeland. Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt voor ritten binnen Zeeland een eigen bijdrage van 25 euro per busrit gehanteerd. Voor ritten met een bestemming buiten Zeeland betaalt de school een eigen bijdrage van 50%. Voor de eigen bijdrage ontvangt de school een factuur;
 • Per aanmeldperiode kan elke school maximaal drie busritten aanvragen.
 • De Cultuurbus heeft een bezetting van maximaal 55 personen (incl. begeleiders).
 • De aanvragen voor De Cultuurbus worden per schooljaar op volgorde van binnenkomst verwerkt en gehonoreerd tot het regioplafond bereikt is.  Om spreiding van de beschikbare ritten over de provincie te realiseren, is aan de hand van de leerlingaantallen in beginsel een verdeling naar regio gemaakt. Op basis van de aanvragen uit de regio’s; Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen, plannen we busritten in totdat het regioplafond is bereikt. Is er minder vraag in een regio, dan wordt het overgebleven budget  ingezet voor aanvragen uit andere regio’s.
 • De Cultuurbus kan worden aangevraagd in drie aanmeldperiodes te weten: 

Schooljaar 2021-2022

 1. periode 1: 1 september tot 30 september 2021;
 2. periode 2: 1 tot 31 januari 2022;
 3. periode 3: 1 juni tot 30 juni 2022.

Schooljaar 2022-2023

 1. periode 1: 1 september tot 30 september 2022;
 2. periode 2: 1 tot 31 januari 2023;
 3. periode 3: 1 juni tot 30 juni 2023.
 • De ritten van de Cultuurbus worden jaarlijks uitgevoerd van oktober t/m april. 
 • De ritten van De Cultuurbus worden uitgevoerd door vervoerder AMZ Borssele, tenzij AMZ besluit een ondervervoerder te werken. Dit zal uitsluitend gebeuren in het kader van efficiëntie.
 • De Cultuurbus is uitsluitend bedoeld voor de heen- en terugreis van het cultuurbezoek. De bus kan niet ingezet worden voor andere doeleinden.  (/tegen een meerprijs kan de Cultuurbus kan vooraf, tussendoor of nadien ingezet worden voor andere doeleinden. Informeer hiervoor vóór het reserveren bij cultuurbus@cultuurkwadraat.nl.)
 • De Cultuurbus kan vanaf 09.00 uur vertrekken vanaf de school. Een eerdere vertrektijd is niet mogelijk. Houd hier rekening mee met het boeken van het cultuurbezoek.
 • Groepen die reizen met de Cultuurbus dienen voldoende begeleiding te hebben: minimaal 1 begeleider op 15 leerlingen. 
 • Cultuurkwadraat is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen tijdens de busrit of het cultuurbezoek.
 • Cultuurkwadraat is niet aansprakelijk voor schade en letsel opgelopen tijdens de busrit of het cultuurbezoek.
 • Cultuurkwadraat is niet verantwoordelijk voor het organiseren van het cultuurbezoek zelf.
 • Wil je een reservering wijzigen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met cultuurbus@cultuurkwadraat.nl. Wijzigingen dienen minimaal 48 uur voor de busrit doorgegeven te worden.
 • Wil je een reservering annuleren? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met cultuurbus@cultuurkwadraat.nl. Reserveringen kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Daarna worden de kosten van de busrit doorberekend aan de school.
 • Bij het niet (op tijd) arriveren van de Cultuurbus, graag contact opnemen met AMZ Borssele: 06-16161551.

 

 

Uitgangspunten regeling

 • Per schooljaar is €66.000 beschikbaar voor busritten. Om spreiding van de beschikbare ritten over de provincie te realiseren, is aan de hand van de leerlingaantallen peildatum 1-10-2018* in beginsel een verdeling naar regio gemaakt. Op basis van de aanvragen uit de regio’s; Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen, plannen we busritten in totdat het regioplafond is bereikt. Is er minder vraag in een regio, dan wordt het overgebleven budget  ingezet voor aanvragen uit andere regio’s.

*) Als de leerlingaantallen per 1 oktober 2019 zijn gepubliceerd, wordt de verdeling zo nodig herzien.

 • De Cultuurbus kan worden aangevraagd voor:
 1. een arrangement dat scholen afnemen van de cultuureducatiecentra Kunsteducatie Walcheren, Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen of KCE Oosterschelderegio;
 2. een losse activiteit die de school zelf organiseert.

In de eerste situatie verzorgt het cultuureducatiecentrum de aanvraag van de busrit. Organiseert de school zelf een activiteit, dan doet de school ook zelf een aanvraag.

 • Elk jaar zijn er - bij beschikbaar budget - drie aanvraagperiodes. Elke school mag per aanvraagperiode maximaal drie bussen voor elk 55 personen aanvragen.
 • Deze regeling geldt voor alle Zeeuwse scholen voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het vmbo.
 • De Cultuurbus is bestemd voor vervoer van leerlingen tussen school en een culturele instelling in Zeeland die is opgenomen op de Culturele kaart. Dit zijn Zeeuwse instellingen die educatieve programma’s aanbieden binnen het leergebied Kunst & Cultuur van het SLO en daardoor bijdragen aan de culturele ontwikkeling van de leerling.
 • Als een school naar een andere bestemming wil, kan dit worden aangeven op het aanvraagformulier. Cultuurkwadraat toetst vervolgens of de culturele instelling voldoet aan de Voorwaarden bestemmingslijst regeling Busvervoer cultuurbezoek.
 • Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt er een eigen bijdrage van 25 euro per busrit gehanteerd voor busritten binnen Zeeland. 
 • Scholen kunnen De Cultuurbus ook aanvragen voor een bezoek aan een culturele instelling buiten Zeeland. Wordt hun aanvraag gehonoreerd, dan vergoedt Cultuurkwadraat tot maximaal 50% van de kosten van de busrit.
 • De Zeeuwse vervoerder AMZ verzorgt alle busritten ten behoeve van de regeling Busvervoer cultuurbezoek.

Veelgestelde vragen

We hebben de belangrijkste veelgestelde vragen over de regeling Busvervoer Cultuurbezoek voor je verzameld.

De Cultuurbus

Bij Cultuurkwadraat kan je een aanvraag doen voor bussen die jouw leerlingen naar een bijzondere cultuurervaring brengen. De Cultuurbus rijdt gratis door heel Zeeland en brengt je met flinke korting ook buiten de provinciegrenzen.

Meld je aan als bestemming

Om toegevoegd te worden aan de lijst van bestemmingen voor cultuurbezoek vragen we culturele instellingen een aanmeldformulier in te vullen.