Algemene voorwaarden regeling Busvervoer cultuurbezoek

versie augustus 2020

 • De Cultuurbus is uitsluitend bedoeld voor Zeeuwse scholen.
 • De Cultuurbus kan ingezet worden voor de volgende groepen:
 1. basisonderwijs: groep 1 t/m 8;
 2. voortgezet onderwijs: vmbo klas 1 t/m 4, havo en vwo klas 1 t/ 3.
 • De Cultuurbus wordt uitsluitend ingezet voor een cultuurbezoek. De culturele instelling die dient als bestemming moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Cultuurkwadraat heeft het recht culturele instellingen af te wijzen als deze niet voldoen aan de voorwaarden.
 • De Cultuurbus is gratis voor ritten binnen Zeeland. Voor ritten met een bestemming buiten Zeeland betaalt de school een eigen bijdrage van 50%;
 • Per aanmeldperiode kan elke school maximaal drie busritten aanvragen.
 • De Cultuurbus heeft een bezetting van maximaal 55 personen (incl. begeleiders).
 • De aanvragen voor De Cultuurbus worden per schooljaar op volgorde van binnenkomst verwerkt en gehonoreerd tot het regioplafond bereikt is.  Om spreiding van de beschikbare ritten over de provincie te realiseren, is aan de hand van de leerlingaantallen in beginsel een verdeling naar regio gemaakt. Op basis van de aanvragen uit de regio’s; Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen, plannen we busritten in totdat het regioplafond is bereikt. Is er minder vraag in een regio, dan wordt het overgebleven budget  ingezet voor aanvragen uit andere regio’s.
 • De Cultuurbus kan worden aangevraagd in drie aanmeldperiodes te weten:
 1. 1 juni t/m 30 september 2020;
 2. 1 t/m 31 januari 2021;
 3. 1 t/m 30 juni 2021.
 • De ritten van de Cultuurbus worden jaarlijks uitgevoerd van oktober t/m april. 
 • De ritten van De Cultuurbus worden uitgevoerd door vervoerder AMZ Borssele, tenzij AMZ besluit een ondervervoerder te werken. Dit zal uitsluitend gebeuren in het kader van efficiëntie.
 • De Cultuurbus is uitsluitend bedoeld voor de heen- en terugreis van het cultuurbezoek. De bus kan niet ingezet worden voor andere doeleinden.  (/tegen een meerprijs kan de Cultuurbus kan vooraf, tussendoor of nadien ingezet worden voor andere doeleinden. Informeer hiervoor vóór het reserveren bij cultuurbus@cultuurkwadraat.nl.)
 • De Cultuurbus kan vanaf 09.00 uur vertrekken vanaf de school. Een eerdere vertrektijd is niet mogelijk. Houd hier rekening mee met het boeken van het cultuurbezoek.
 • Groepen die reizen met de Cultuurbus dienen voldoende begeleiding te hebben: minimaal 1 begeleider op 15 leerlingen. 
 • Cultuurkwadraat is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen tijdens de busrit of het cultuurbezoek.
 • Cultuurkwadraat is niet aansprakelijk voor schade en letsel opgelopen tijdens de busrit of het cultuurbezoek.
 • Cultuurkwadraat is niet verantwoordelijk voor het organiseren van het cultuurbezoek zelf.
 • Wil je een reservering wijzigen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met cultuurbus@cultuurkwadraat.nl. Wijzigingen dienen minimaal 48 uur voor de busrit doorgegeven te worden.
 • Wil je een reservering annuleren? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met cultuurbus@cultuurkwadraat.nl. Reserveringen kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Daarna worden de kosten van de busrit doorberekend aan de school.
 • Bij het niet (op tijd) arriveren van de Cultuurbus, graag contact opnemen met AMZ Borssele: 06-16161551.

 

 

Veelgestelde vragen

We hebben de belangrijkste veelgestelde vragen over de regeling Busvervoer Cultuurbezoek voor je verzameld.

De Cultuurbus

Bij Cultuurkwadraat kan je een aanvraag doen voor bussen die jouw leerlingen naar een bijzondere cultuurervaring brengen. De Cultuurbus rijdt gratis door heel Zeeland en brengt je met flinke korting ook buiten de provinciegrenzen.

Meld je aan als bestemming

Om toegevoegd te worden aan de lijst van bestemmingen voor cultuurbezoek vragen we culturele instellingen een aanmeldformulier in te vullen.