Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs 2020

Goed cultuuronderwijs maak je samen. Daarom organiseerden Cultuurkwadraat en uitvoeringspartners Kunsteducatie Walcheren en KCE Oosterschelderegio op 4 maart 2020 de eerste Zeeuwse inspiratiedag over cultuureducatie. Hier blikken we terug.

Op 4 maart 2020 vond de eerste Zeeuwse inspiratiedag cultuureducatie plaats in Slot Oostende, Goes. Meer dan honderd bezoekers uit alle hoeken van het Zeeuwse cultuuronderwijs bezochten het evenement. Wat hebben we gedaan op 4 maart?

  • Onder begeleiding van dagvoorzitter Ruben Maes gingen de bezoekers met elkaar in gesprek over de staat van het cultuuronderwijs in Zeeland.
  • Gedeputeerde Anita Pijpelink moedigde in haar toespraak de culturele sector aan om bruggen te bouwen tussen de Zeeuwse eilanden.
  • Wetenschapsjournalist Mark Mieras legde uit wat creativiteit doet het met brein van een kind en het belang van creativiteit in de menselijke ontwikkeling.
  • Tijdens de tien verschillende deelsessies konden deelnemers zich informeren en laten inspireren door verschillende kundige sprekers. Scroll naar beneden voor alle deelsessies.
  • Kunstenaar Ramon de Nennie vroeg deelnemers hun wensen voor de toekomst op een viltje te schrijven en knutselen. Want op viltjes ontstaan de beste ideeën.
  • Leo Adriaanse, Loes Meeuwisse, Eefje Simons en Ronald Kox gingen tijdens het panelgesprek in discussie over Zeeuwse cultuureducatie.
  • De dag werd prachtig samengevat in acht korte delen door spoken word artiest Jos Rouw. Lees de voordracht hier onder!
Zeeuwse Inspiratiedag Cultuuronderwijs Cultuurkwadraat

Specificaties

Doelgroep
Primair onderwijs
Voorgezet onderwijs
Culturele sector
Kinderopvang
(Vak)opleidingen
Overheid
Discipline
Beeldende kunst
Dans
Erfgoed
Literatuur
Media
Muziek
Theater
Focus
Deskundigheidsbevordering
Samenwerking met culturele omgeving
Vorm
Inspiratiebijeenkomst
Netwerkbijeenkomst

Wat kan Cultuurkwadraat voor jou betekenen?

Jos Rouw_Cultuurkwadraat

Dagafsluiting door Jos Rouw

‘We gaan beginnen’ zegt Ruben de presentator

Vier uur precies en niet een beetje later

We gaan een beetje luisteren, beetje praten

Kunst komt van twee kanten: het is iets om mee te maken

 

Cultuuronderwijs, hoe breng je dat een stapje verder?

Misschien een goed begin gehad, hoe kun je dat verlengen?

Of misschien is de wil er wel maar is de weg nog onzichtbaar

Blijf lopen, mensen, blijf lopen, er is licht daar

 

Plus de juiste mensen om een vliegwiel te maken

We denken samen na, hoor de tandwielen kraken

Samen weet je meer, natuurlijk doen we wel mee

Goed begin van de dag, it’s a beautiful day

En dan: Anita Pijpelink, we weten wie ‘t is

Gedeputeerde Cultuur, was docent Geschiedenis

Ze had het over de kracht van de zintuiglijke waarneming

Kunst komt naar binnen vanaf buiten als een aardbeving

 

Maar de aanloop heeft voeten in de aarde

Dus wees duidelijk over de toegevoegde waarde

De intrinsieke kracht van de kunst en cultuur

De intrinsieke kracht van de kunst en cultuur…

 

Als je wordt meegezogen in het moment

Op het Abdijplein en bijna vergeet waar je bent

Dat blijft je bij, de rest van je leven

Het is bezongen, beschilderd, gezegd en geschreven

 

Maak het samen, al sta je in je eentje voor de klas:

je ontketent een beweging die jou later nog verrast

 

Over de muur – en weer terug

Beste mensen, het leven is een Proeftuin!

...Muziekeducatie

 

We zagen Sjef Hermans die zei

ieder kind heeft recht op muziek

en zo is het

 

We zagen Gerard Verkuil

die kinderen laat genieten

van klassieke muziek

 

Zo zie je maar dat

een goede docent

wonderen kan verrichten

 

Even later zagen we

een jongetje dat zei

ik hoop dat er een dj komt

 

Maar dat heeft er vast niks mee te maken

Hoe dan ook komen oud en nieuw steeds bij elkaar

Paul Simon gebruikte een stukje van Bach

bij het schrijven van Bridge Over Troubled Water

 

Oud en nieuw, je draagt het allemaal bij je

Het wordt deel van je

Jessica van Dierendonck zei niet voor niets:

kunst gaat over onszelf

Tja, kunst:

hebben we dan niks beters te doen?

Mark Mieras nam ons mee naar het verleden.

 

Hadden ze toen niks beters te doen?

Van 40.000 jaar geleden naar hier

De biologische noodzaak van plezier

De basis van een leven lang leren

 

Waar zit de kennis? Toch zeker ergens wel…

waarschijnlijk opgesloten tussen hersencel

en hersencel – dat zijn zinnige verbindingen

Onderhoud ze goed, maak innige verbindingen

 

Het kompas leidt een kind langs verwachtingen

Door drukke dagen en stille overnachtingen

En dan de verrassing, de vallende trein

Wat is hier gebeurd, wat kan het dan zijn?

 

Bied die verrassing, buiten de lijntjes, durf te stunten

Loop door het bos op een puntje puntje puntje…

 

Daar begint de kunst.

Maar wat ís kunst?

Net als u ben ik een nieuwsgierige, onderzoekende Zeeuw…

Dus ik heb het even gegoogled.

 

De Ierse schrijver Oscar Wilde zei:

kunst is de meest intense vorm van individualisme

die de wereld ooit gekend heeft.

 

De Russische schrijver Leo Tolstoj zei juist:

kunst is een manier om verbinding te leggen

tussen mensen, zodat we hetzelfde kunnen voelen

onmisbaar voor de vooruitgang

van mens en maatschappij

 

Volgens mij is kunst houvast in de razernij

rust in een gehaaste tijd, kunst staat stil

bij een ik en draagt dan bij aan een wij

 

Mark Mieras zegt eigenlijk:

kunst moet er in de jonge jaren zijn

De wereld is groot! Er zijn zoveel manieren

om ernaar te kijken

 

Kwestie van leren, experimenteren

Kennismaken, afhaken? Opnieuw proberen

Steeds nieuwe paden bewandelen in het brein

maakt je wegwijs in de wereld

en maakt kunst een manier van zijn

Bij het panelgesprek hoorden we Ronald Kox van het LKCA beginnen met, zoals hij zei, een ‘fout voorbeeld’. En ik herkende het. ‘Je moet lezen.’ Ik dacht aan de leeslijst, vroeger op de middelbare school. ‘Je moet lezen.’ Ik dacht: ‘Ik moet helemaal niks.’

 

Dus daar zat ik, in mijn examenjaar, tegenover de leraar Nederlands voor het mondeling examen. Zes van de twaalf boeken had ik niet gelezen. Ik vertelde en vertelde en vertelde. En meneer De Blaeij knikte en knikte.

 

Ik rondde af met mijn meest filosofische vondst. Hij glimlachte en zei: ‘Je hebt een zeven. Je weet wel veel van verhalen, voor iemand die ze niet heeft gelezen.’

Leve de fantasie!

Zeelandbreed, over de eilanden heen

De infrastructuur versterken, bruggen bouwen

Een sterk netwerk achter de leraar

En dan met elkaar meekijken: leer maar

 

Want de klok gaat vooruit, TikTok, TikTok

Maak iets met niets, precies dat is hiphop

Kijk naar wat er is, droom van wat er kan zijn

Er gaat goud schuil in het gekrabbel in de kantlijn

 

De burgemeester zegt dat het om het proces gaat

Los van de middelen: het komt van je binnenste

Bewaak de omgeving waarin dat op kan bloeien

Zodat iedereen vol verwondering op kan groeien

 

En zich veilig kan uiten – elk kind heeft ‘t

We zijn spelende wezens – elk kind leeft ‘t

En elk onderwerp wordt een avontuur of een reis

Een kans met de stimulans van cultuuronderwijs

 

Neem het op in je curriculum, punt, nu 

Zeeuwse Inspiratiedag Cultuureducatie Bianca Runge CUltuurkwadraat

Deelsessies 2020

Deelsessies ronde I

Welk verhaal heb jij te vertellen over cultuuronderwijs? Wil je dat in een spannende vorm gieten? Probeer spoken word!

Deze voordrachtskunst is flink in opmars. Het gaat erom dat je een zelfgeschreven tekst pakkend voordraagt, waarbij ritme, tempo en timing net zo belangrijk zijn als de woorden. In deze workshop ontdek je hoe je jouw verhaal kort maar krachtig overbrengt.

Jos Rouw (1988) groeide op in Zeeuws-Vlaanderen. Hij is schrijver, copywriter en spoken word-performer. Hij las voor op Radio 1, droeg voor bij o.a. Paginagroots en Woorden Worden Zinnen, en presenteert maandelijks het spoken word-event Woordwaarde in de Drvkkery in Middelburg.

De Werkplaats is een essentieel onderdeel van het Zeeuws Museum. Dé plek waar alle bezoekers uitgedaagd en aangemoedigd worden om zelf actief te onderzoeken: aanraken, voelen, kijken, bladeren... In deze workshop gaat Marjan Ruiter, directeur van het Zeeuws Museum, in op de vraag: hoe kun je kinderen en jongeren verleiden om te veranderen van een passieve consument naar een actieve deelnemer? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld gaat ze met jou op zoek naar manieren die passen binnen jouw culturele instelling of school.

Het belangrijkste doel van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit is om kunst en cultuur op te nemen in het hart van het onderwijs en de culturele infrastructuur in dienst te stellen van cultuur in het onderwijs. Kort gezegd: Van cultuur onderwijs maken.

In deze sessie kijken we naar de manier waarop cultuureducatie in Nederland is vormgegeven, onderzoeken we de relatie tussen de manier waarop we naar kinderen kijken, ons kindbeeld, en hoe we van daaruit onderwijs en leren inrichten. Dit verbinden we met de uitgangspunten van Cultuureducatie met Kwaliteit. We beantwoorden vragen als: waar komt het idee van Cultuureducatie met Kwaliteit vandaan? Wat betekent dat eigenlijk: Van cultuur onderwijs maken? En wat zijn mooie voorbeelden uit het land?

Bekijk de presentatie

Chantal de Bonth en Vera Meewis (LKCA) nemen je mee in de kunstintegratie definitie van het Kennedy Center in Washington. Een benadering van leren waarin leerlingen via een kunstvorm bouwen aan begrip en dit tonen. In een creatief proces worden kunstvormen gecombineerd met andere vakken of leergebieden. De leerling werkt tegelijkertijd aan de doelstellingen van beide vakken. Doelstellingen die altijd in ontwikkeling zijn! Deze ideeën helpen je als school om keuzes te maken over je programma en na te denken over combinatie mogelijkheden.

In deze workshop gaan docenten kort aan de slag met het beschouwen van kunst. Hoe kun je kinderen van jongs af aan bijbrengen wat iets tot kunst maakt? Want wat is kunst eigenlijk? Waarom is het vaak zo duur? Misschien weet je het zelf ook niet... Je ziet namelijk elke dag plaatjes, maar wanneer is zo'n 'plaatje' een kunstwerk?

Daarna gaan we aan de slag met het Kinderkunstweek thema van dit jaar: Binnenstebuiten, huis in de kunst. Bianca Runge, beeldend kunstenaar, geeft handige tips en voorbeelden aan de hand van het Kinderkunstweek-boek en natuurlijk gaan we zelf aan de slag. Docenten krijgen praktische handvatten om in de klas te gebruiken.

Deelsessies ronde II

Vorig jaar oktober mocht Minister Slob de adviezen voor de inhouden van de negen leergebieden in het primair en voortgezet onderwijs ontvangen, waaronder die van Kunst & Cultuur. Ieder advies bevat een visie op het leergebied, essentiële onderdelen (‘Grote Opdrachten’) en een uitwerking van die onderdelen (‘Bouwstenen’). Voor het leergebied Kunst & Cultuur zijn acht Grote Opdrachten geformuleerd, die in de praktijk goed bruikbaar zijn om eigen lessen en cultureel aanbod te beschrijven en het gesprek te voeren tussen school en culturele instelling.

Tijdens deze sessie laat Ronald Kox van het LKCA je kennis maken met de acht Grote Opdrachten en gaan we er kort mee aan het werk. 

Chris Kuypers, directeur van het LCGW: de vereniging van gemeenteambtenaren in het brede sociale domein, geeft een interactieve lezing over integraal beleid. 

Wil jij starten met muziek op school, of ben je al langer bezig op dit gebied? In een korte sessie neemt de projectgroep Proeftuin Muziekeducatie je mee in de ins- en outs.

De Proeftuin Muziekeducatie zet de vraag van het onderwijs centraal. Of je nu wilt proeven of excelleren, graag helpen wij jou om muziek in de klas duurzaam te borgen. Ook als je ideeën hebt voor samenwerking met muziekpartners buiten de school, het voortgezet onderwijs of de BSO. De proeftuin kan je helpen om een project van de grond te krijgen. Tijdens deze sessie gaan we hierover met elkaar in gesprek.

Bekijk de presentatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Zij geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Voor projecten op school en in de vrije tijd. 

In deze deelsessie vertelt Esther van der Veldt, programma adviseur educatie, over het Fonds en de diverse regelingen voor educatie- en participatieprojecten zoals Cultuureducatie met Kwaliteit (in samenwerking met Cultuurkwadraat) en Versterking Cultuureducatie vmbo. Ook is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan over jouw eigen project.

Meer info over FCP subsidies   

Bekijk de presentatie

Wil jij praktische handvatten voor creativiteitsontwikkeling  van jouw leerlingen? Ben je benieuwd naar  financieringsmogelijkheden voor scholing, advies en coaching? Ben je cultuurprofessional en wil je de lessen en workshops die je geeft aan leerlingen graag verder  ontwikkelen? Of ben je benieuwd naar welke culturele  bestemmingen De Cultuurbus rijdt?  

Kom dan tijdens de inspiratiebijeenkomst langs in De Cultuurbus. We vertellen je er graag meer over! 

Bekijk de presentatie

Contactinfo

0118 41 49 28
info@cultuurkwadraat.nl
Kuiperspoort 12
4331 GS
Middelburg

Locatie